Vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene EÚ pri príležitosti siedmeho výročia zostrelenia letu

17. júla si pripomíname siedme výročie zostrelenia letu spoločnosti Malaysia Airlines MH17, pri ktorom prišlo o život 298 ľudí – štátnych príslušníkov 17 rôznych krajín.

Európska únia znovu vyjadruje hlbokú sústrasť tým, ktorí stratili svojich blízkych.

Európska únia opätovne potvrdzuje, že plne podporuje všetky snahy o zistenie pravdy, dosiahnutie spravodlivosti pre 298 obetí zostrelenia letu MH17 a ich najbližších príbuzných a vyvodenie zodpovednosti voči príslušným osobám v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2166.

Európska únia pripomína svoje predchádzajúce vyhlásenia, berie na vedomie všetky kroky, ktoré sa v tejto súvislosti podnikli, a očakáva, že Rusko prijme svoju zodpovednosť a bude v plnej miere spolupracovať v rámci úsilia o vyvodenie zodpovednosti, a to aj prostredníctvom trojstranných rokovaní medzi Austráliou, Holandskom a Ruskou federáciou týkajúcich sa zostrelenia letu MH17.