Cestovný ruch v Európe pre nasledujúce desaťročie: Rada prijala závery

Rada prijala závery, v ktorých vytýčila svoju víziu pre odvetvie cestovného ruchu v Európe, ktorý má byť hospodársky, environmentálne a sociálne udržateľný a odolný.

Cestovný ruch je mimoriadne dôležitý pre udržateľný hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj našich regiónov. Významne prispieva aj k zachovaniu a podpore európskych hodnôt a kultúrneho dedičstva. Cestovný ruch je však aj hospodárskym odvetvím, ktoré najviac zasiahla pandémia COVID-19. Dnešné závery sú jasným signálom, že sme odhodlaní oživiť európsky cestovný ruch.

Pedro Siza Vieira, portugalský minister pre hospodárstvo a digitálnu transformáciu

Keďže prípravy na letnú turistickú sezónu sú v plnom prúde, Rada naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby prikročili ku kolektívnej a dobre koordinovanej reakcii na súčasnú pandémiu, a to spoločným súdržným prístupom vrátane podpory prípravy dobrovoľných noriem pre zdravotné a bezpečnostné protokoly v oblasti služieb a zariadení cestovného ruchu.

Závery Rady preto obsahujú výzvu, aby sa inteligentne využívali existujúce možnosti financovania v rámci viacročného finančného rámca (VFR) a nástroja Next Generation EU s cieľom podporiť oslabený európsky ekosystém cestovného ruchu a zvýšiť jeho odolnosť po pandémii Covid-19.

Členské štáty a Komisia sa v nich takisto vyzývajú, aby do konca roka 2021 predložili spoločne navrhnutý európsky program pre cestovný ruch do roku 2030/2050 s cieľom podporiť zelenú a digitálnu transformáciu európskeho ekosystému cestovného ruchu a posilniť jeho konkurencieschopnosť.