Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: Rada prijala rozhodnutie o uzavretí

Rada prijala rozhodnutie o uzavretí dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností. Pre EÚ je to posledný krok pri ratifikácii týchto dohôd.

Spojené kráľovstvo bude teraz informované o dokončení vnútorných postupov EÚ. Následne sa dohody a sprievodné texty uverejnia do konca mesiaca v Úradnom vestníku EÚ. Obe dohody nadobudnú platnosť 1. mája 2021.

Ana Paula Zacariasová, portugalská štátna tajomníčka pre európske záležitosti

Dnes otvárame novú kapitolu v našich vzťahoch so Spojeným kráľovstvom. Uzavretie dohody o obchode a spolupráci poskytne novému vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom právnu istotu v záujme občanov a podnikov na oboch stranách kanála. Vážime si Spojené kráľovstvo ako dobrého suseda, dlhodobého spojenca a významného partnera.

Ana Paula Zacariasová, portugalská štátna tajomníčka pre európske záležitosti

Kontext

Vyjednávači dospeli 24. decembra 2020 k zhode vo veci dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvo a dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností.

Rada 29. decembra 2020 prijala rozhodnutie o podpise dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvo a dohody o bezpečnosti utajovaných skutočností a o ich predbežnom vykonávaní od 1. januára 2021. Dohody potom obe zmluvné strany podpísali 30. decembra 2020. Predbežne sa vykonávajú od 1. januára 2021.

V dohodách sa stanovuje časovo obmedzené predbežné vykonávanie do konca februára, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na neskoršom dátume. Rada pre partnerstvo medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom 23. februára na žiadosť EÚ rozhodla o predĺžení predbežného vykonávania do 30. apríla 2021, aby sa právnikom lingvistom poskytol dostatok času na dokončenie revízie dohôd vo všetkých 24 jazykoch. Autentifikácia všetkých 24 jazykových verzií dohôd bola dokončená 21. apríla.

Rada 26. februára 2021 požiadala Európsky parlament o súhlas so svojím rozhodnutím o uzavretí dohôd, ktorý Európsky parlament udelil 27. apríla.