Rada dnes prideľovala voľné rozhlasové frekvencie, rozhodovanie o šiestich frekvenciách odročila

Po včerajšom vypočutí deviatich súčasných vysielateľov a jedného nového žiadateľa o licenciu na vysielanie rozhlasovej programovej služby, dnes Rada rozhodla o pridelení voľných rozhlasových frekvencií.

Vo výberovom konaní bolo zaradených tridsaťštyri frekvencií. Z tohto počtu uchádzači prejavili záujem o dvadsaťštyri z nich. Rada pridelila dnes osemnásť, rozhodovanie o šiestich frekvenciách odročila.

O tri frekvencie, ktoré do marca 2022 využíva vysielateľ Rádio Bojnice s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio Beta, prejavil záujem len súčasný vysielateľ. Keďže však frekvencie bude využívať už 16 rokov, čo je maximálne trvanie platnosti licencie, vysielateľ musel Radu v tomto výberovom konaní požiadať o novú licenciu. Nová licencia mu bola udelená a všetky tri frekvencie mu boli opakovane pridelené.

Rada odročila rozhodovanie o štyroch frekvenciách, a to o frekvencii 89,7 MHz Zvolen, 90,5 MHz Banská Bystrica, 94,6 MHz Banská Bystrica a 91,4 MHz Žiar nad Hronom, z dôvodu potreby doplnenia podkladov v konaní. O tri z týchto frekvencií má záujem Rádio Bojnice s.r.o. O dve z týchto frekvencií, frekvencie v Banskej Bystrici, požiadal Radu nový vysielateľ BB FM, s.r.o. V prípade úspechu plánuje vysielať programovú službu BB FM Rádio, ktorá by bola zameraná na hudobný program doplnený o moderované vysielanie.

Verejnoprávny vysielateľ, Rozhlas a televízia Slovenska, požiadal Radu o tri frekvencie, ktoré v minulosti využívali súkromní vysielatelia - 95,4 MHz Čadca, 96,4 MHz Partizánske a 102,1 MHz Považská Bystrica. Rada odročila rozhodovanie o frekvenciách v Čadci a v Považskej Bystrici. Frekvencia v Partizánskom bola pridelená vysielateľovi D. EXPRES, k.s.

Vysielateľ D.EXPRES, k.s. žiadal Radu celkovo o šesť frekvencií, boli mu pridelené štyri – frekvencie v Heľpe, v Handlovej, 88,9 MHz v Liptovskom Mikuláši a vyššie uvedená frekvencia v Partizánskom.

Najväčší záujem z frekvencií bol o 93,2 MHz Poprad a 95,9 MHz Liptovský Mikuláš, o ktoré Radu žiadali traja vysielatelia - FM media s.r.o., Marek Petráš a D.EXPRES, k.s. Získal ich vysielateľ Marek Petráš, ktorému bola zároveň pridelená aj frekvencia 89,5 MHz Spišská Nová Ves.

Vysielatelia MIRJAM s.r.o. a T.W.Rádio s.r.o. žiadali Radu len o jednu frekvenciu, a to rovnakú - 94,6 MHz Nové Zámky. Po rozhodnutí Rady bude na frekvencii vysielať MIRJAM s.r.o.

Jednu frekvenciu získal tiež vysielateľ programovej služby RADIO VIVA, vysielateľ INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o., ktorý bude najnovšie vysielať aj na frekvencii o 101,0 MHz Trnava.

Vysielateľ programovej služby Rádio Goldies, FM media s.r.o. rozšíri svoje pokrytie na troch frekvenciách v mestách Žilina, Banská Bystrica a Prešov.

POWER DEVELOPMENT s.r.o., ktorý má aktuálne pridelené štyri frekvencie na vysielanie programovej služby Rádio Šírava, získal ďalšie tri frekvencie. Rozšíri tak svoje pokrytie na východnom Slovensku v mestách Humenné, Trebišov a Košice.

O desať zaradených frekvencií neprejavil záujem žiadny vysielateľ, zostávajú nevyužité. Ide o štyri frekvencie po vysielateľovi RADIO ONE s.r.o., frekvenciu 89,8 MHz Trenčín, ktorá nebola pridelená ani v jesennom výberovom konaní 2019, dve frekvencie po Rádiu Šport s.r.o. a tri frekvencie, ktoré boli v minulosti uvoľnené ich odňatím, vrátením alebo zánikom licencie zo zákona.