Finančná správa rozdáva pokuty za vlastnú nečinnosť

Naša spoločnosť dostala pokutu za to, že Daňový úrad znemožnil subjektu splniť si povinnosť.

Nijak závratná, ale nespravodlivá pokuta vo výške 60 eur ukazuje na to, ako si štát uvedomuje svoju zodpovednosť za projekt elektronizácie štátnej správy.

Zrejme nie som jediný, kto sa s tým stretol, ale na prístup štátu treba upozorňovať. Neplnenie si povinností správcu dane, žiadna zodpovednosť, ale naopak tvrdá perzekúcia podnikateľov totiž dopĺňajú faktory, pre ktoré sa Slovensko v rebríčkoch konkurencieschopnosti rok čo rok prepadá.

Naša firma je dodávateľom služieb aj do iných členských krajín Európskej únie. Z toho titulu je povinná každý štvrťrok podať súhrnný výkaz DPH. Ten obsahuje výšku a ďalšie detaily príjmových faktúr zo zahraničia. Podáva sa do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období.

Za posledný kvartál roka 2017 teda firma mala podať výkaz do 25.1.2018. Nestihla to, podala ho 29.1. za čo zinkasovala pokutu 60 eur. Rozhodol som sa voči rozhodnutiu odvolať. Prečo?

Daňový správca mi svojou nečinnosťou znemožnil podať výkaz včas. Po urýchlenom prenahratí certifikátu zaručeného elektronického podpisu (musel som cestovať do Bratislavy, z Prahy kde sídli kancelária), ktoré som bol nútený podstúpiť pre zlyhanie ministerstva vnútra, som o autorizáciu na daňový subjekt ako jediný konateľ a spoločník požiadal opakovane, ale pre technické problémy finančnej správy nesprávne. Pripomeňme, že konateľ s.r.o. smie tieto úkony robiť od nového roku iba elektronicky. Na naše otázky emailom Finančná správa odpovedala preposlaním všeobecnej brožúry, kde popisovala ako o autorizáciu požiadať. Na príslušný daňový úrad v Bratislave som sa nedovolal.

Napriek tomu sa mi podarilo 24.1.2018 podať žiadosť o autorizáciu správne. Správca dane má o podaní, v tomto prípade pridelení autorizácie na daňový subjekt rozhodnúť do 24 hodín od doručenia potvrdenia o prijatí dokumentu v elektronickej podateľni. V tomto prípade mal teda daňový správca autorizáciu prideliť do 25.1.2018, do 21:00. Tento termín by napriek predošlým problémom postačoval na podanie súhrnného výkazu. Na nekomunikáciu som sa sťažoval včas – 25.1. daňovému úradu, aj Finančnej správe. Požiadal som preto aj o urýchlené vybavenie žiadosti o autorizáciu, bez ktorej nemožno súhrnný výkaz podať.

Na sťažnosti doposiaľ nikto nereagoval. Autorizácia mi bola pridelená 29.1.2018, teda zhruba 120 hodín po žiadosti o ňu, miesto zákonných 24 hodín. Obratom som súhrnný výkaz podal, tak, ako by som ho stihol podať v prípade dodržania zákonnej lehoty správcom dane.

Daňový správca teda porušil zákon, na čo som ho včas upozorňoval. Napriek tomu mám byť potrestaný za jeho pochybenie ja, čo som odmietol v odvolaní. Daňový úrad, ktorý pokutu vymeral, o ňom nevedel rozhodnúť a posunul ho Finančnému riaditeľstvu. To mi pred pár dňami pokutu potvrdilo s tým, že som termín nehľadiac na pochybenia daňového úradu nestihol. Výsledok? Porušenie zákona daňovým úradom ostáva bez trestu a naša firma je o pár hodín vybavovania, byrokracie, stratených nervov a 60 eur ľahšia.

Tomáš Lemešani, Independent Media Publishing