V Bratislave a ďalších mestách sa v predvečer MDŽ na chvíľu zastaví čas a ľudia si zakryjú oči

Tichý protest poukáže na zľahčovanie sexualizovaného a partnerského násilia a odsúdi mizogýnne agresie voči novinárkam zo strany politikov.

Vo štvrtok 7.3. o 17:00 hodine sa na Námestí slobody v Bratislave a v rovnakom čase na rohu Hlavnej a Alžbetinej ulice pred Katedrálou sv. Alžbety v Košiciach aj na Námestí osloboditeľov, pri soche Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši odohrá tichý Oranžový protest.

Na protest proti spôsobu, akým politici pristupujú k téme rodovo podmieneného násilia, budú protestujúci niekoľko minút stáť v koordinovanej zostave s oranžovými šatkami na očiach. Cieľom je vytvoriť priestor pre tie a tých, ktoré a ktorí majú skúsenosť s rodovo podmieneným násilím, alebo ho dokonca zažívajú na každodennej báze. Svojou fyzickou prítomnosťou vo verejnom priestore dáme najavo svoju solidaritu, ako i odhodlanosť neustupovať kultúre znásilnenia, hoci ju legitimizujú aj najvyšší politickí predstavitelia a predstaviteľky. Aktom zakrytia očí šatkami poukážeme na nevšímavosť voči rodovo podmienenému násiliu.

Tichý protest organizuje platforma Otvorená Kultúra!, ktorá sa zaoberá témami kultúrnej politiky. V súčasnosti sa tiež vymedzuje voči tzv. kultúre znásilnenia, ktorou sa pomenúva normalizácia, schvaľovanie alebo popieranie sexualizovaného násilia v spoločnosti. Oranžová farba protestu bola zvolená s odkazom na kampaň „UNITE“ zameranú na boj proti rodovo podmienenému násiliu, ako i na globálnu zdola-organizovanú kampaň „One Billion Rising“, ktorá odkazuje na štatistiku OSN, podľa ktorej až tretina žien na svete (miliarda) zažije počas života fyzické násilie alebo znásilnenie.

Novela trestného zákona, pri ktorej prezidentka Čaputová podala návrh na Ústavný súd na posúdenie jej ústavnosti, donedávna obsahovala skrátenie premlčacích lehôt na nahlásenie znásilnenia jeho obeťami. Parlament nakoniec zrušil skracovanie premlčacích lehôt pri násilných trestných činoch. K tejto téme sa nekompetentne a urážlivo vyjadrovali politickí reprezentanti strán, ktoré už v minulosti neschválili ratifikáciu Istanbulského dohovoru proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. Za prijatie vtedajšej podoby novely hlasovalo aj deväť poslankýň vládnej koalície.

„V posledných dňoch sledujeme obzvlášť odpudivé a neprípustné útoky na ženy zo strany politikov, predovšetkým na novinárky a prezidentku Čaputovú. Mizogýnne agresie sa čoraz viac stávajú bežným nástrojom v politickom boji a podporujú normalizovanie násilia na ženách,“ napísali organizátorky protestov.

Upozorňujú aj na pretrvávajúce systémové zlyhania vo vyvodení zodpovednosti voči páchateľom násilia: „Pokiaľ bude systém naďalej viac zameraný na spochybňovanie obetí, nebudú násilie nahlasovať polícii či iným inštitúciám. A štát a celá spoločnosť bude naďalej zlyhávať v úsilí o ochranu preživších.“ Podľa reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny z roku 2017 až 85% žien nevyhľadá po incidente sexualizovaného násilia žiadnu pomoc. Podľa výskumu tohto inštitútu z roku 2023 sexualizované násilie na Slovensku zažila každá siedma žena. Až 48,2 % žien zažilo psychické násilie v partnerskom vzťahu.

Samotnému Oranžovému protestu predchádza mediálna kampaň v podobe portrétov známych osobností, ktoré sa nechali odfotiť s oranžovou šatkou na očiach. Organizačný tím protestu aj touto formou pozýva širokú verejnosť na účasť v protestnej performancii.

Ľuďom, ktorí sa nemôžu na protesty v Bratislave a v Košiciach dostaviť osobne, odkazujú: „Pridajte sa zo svojho mesta, domova, či školy a zašlite nám fotodokumentáciu na náš mail otvorenakultura@gmail.com alebo nás označte na sociálnych sieťach IG a FB.“

Organizačný tím na proteste v Bratislave, v Košiciach aj Liptovskom Mikuláši očakáva desiatky účastníčok a účastníkov.

Bratislavskému protestu bude o predchádzať čítanie úryvkov z feministických, rodovo uvedomelých a inkluzívnych textov s názvom „Rodová politika, spolu-starostlivosť a právo vystupovať“ v priestore pred Ministerstvom kultúry SR.

  1. 3. 2024, Bratislava, Košice

za tím Otvorená Kultúra!

Veronika Němcová, Adam Balogh, Zuzana Psotková, Petra Balíková, Dominika Moravčíková, Maja Štefančíková a ďalší