Vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene Európskej únie k 3. výročiu vojenského prevratu

Pred tromi rokmi, 1. februára 2021, armáda v Mjanmarsku násilne zvrhla demokraticky zvolenú vládu.

Svojím počínaním tak oslabila demokratický vývoj krajiny a uvrhla Mjanmarsko do hlbokej politickej, hospodárskej, ľudskoprávnej a humanitárnej krízy, čím výrazne ohrozila stabilitu krajiny aj regiónu. Európska únia (EÚ) opätovne čo najdôraznejšie odsudzuje tento vojenský prevrat a jeho dôsledky. Naďalej nás hlboko znepokojuje ďalšie stupňovanie násilia a smerovanie k dlhotrvajúcemu konfliktu v tejto krajine.

Represívny postup mjanmarskej armády, sprevádzaný bezhlavým násilím voči vlastnému obyvateľstvu, je v príkrom rozpore so základnými ľudskými práva a predstavuje zjavné porušenie zásad spravodlivosti a ľudskosti. Správy o rozšírených zverstvách, ako sú mimosúdne popravy, svojvoľné zatýkanie, sexuálne a rodovo motivované násilie, fyzické zneužívanie, mučenie, prenasledovanie obhajcov ľudských práv a novinárov, letecké bombardovanie a ostreľovanie obývaných oblastí vrátane detí a táborov pre vnútorne vysídlené osoby, to všetko svedčí o systémovej násilnej kampani armády voči tým, ktorých by mala chrániť. Vojenský režim potláča aj slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania ako základ demokracie a stability a naďalej diskriminuje Rohingov a ďalšie náboženské a etnické menšiny.

V Mjanmarsku žije v súčasnosti vyše 2,6 milióna vnútorne vysídlených osôb; 2,3 milióna z nich bolo nútene vysídlených po 1. februári 2021. Vyše 70 000 ľudí utieklo do susedných krajín a viac ako milión rohinských utečencov ostáva po vyhostení mjanmarskou armádou v Bangladéši. Mjanmarské vojsko naďalej bráni všetkým vysídlencom a ľuďom v núdzi v rýchlom, bezpečnom a neobmedzenom prístupe k humanitárnej pomoci, čím porušuje svoje povinnosti podľa medzinárodného humanitárneho práva. EÚ potvrdzuje svoj záväzok poskytovať humanitárnu pomoc mjanmarskému ľudu v súlade s humanitárnymi zásadami ľudskosti, nestrannosti a nezávislosti. Humanitárna pomoc sa musí poskytovať v súlade s týmito zásadami.

Mjanmarská armáda naďalej bráni všetkým relevantným zainteresovaným stranám nadviazať inkluzívny dialóg, ako sa to požaduje v päťbodovom konsenze ASEAN-u. Je len jeden spôsob, ako ukončiť tento pretrvávajúci konflikt a pripraviť pôdu pre zmysluplný demokratický proces podľa predstáv mjanmarského ľudu: ukončenie násilia, prepustenie všetkých svojvoľne zadržiavaných väzňov, dodržiavanie ľudských práv a nadviazanie dialógu so všetkými zainteresovanými stranami vrátane vlády národnej jednoty (NUG), výboru reprezentujúceho Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), Poradnej rady Národnej jednoty (NUCC), politických strán, občianskej spoločnosti, náboženských a menšinových vodcov a etnických skupín. S týmto cieľom EÚ naďalej podporuje päťbodový konsenzus ASEAN-u a vyzýva všetky krajiny regiónu a medzinárodného spoločenstva, aby podporili mierové riešenie. EÚ je pripravená aktívne podporiť úsilie nedávno vymenovaného osobitného vyslanca ASEAN-u a akýkoľvek dôveryhodný a inkluzívny proces mediácie, aby sa táto kríza vyriešila.

Opätovne žiada, aby sa posilnili medzinárodné preventívne opatrenia vrátane zbrojného embarga na zastavenie predaja a transferu zbraní a vybavenia, ktoré armáde umožňujú páchať jej zverstvá. EÚ presadzuje aktívnu úlohu Organizácie Spojených národov, a to najmä vymenovanie osobitného vyslanca OSN pre Mjanmarsko, vymenovanie rezidenčného koordinátora, a žiada, aby sa pokračovalo v prijímaní opatrení na vyvodenie zodpovednosti armády za jej zločiny.

Ak sa v Mjanmarsku nedosiahne pokrok, EÚ je pripravená prijať ďalšie reštriktívne opatrenia voči osobám zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv v tejto krajine a za podkopávanie demokracie a právneho štátu.

Pri príležitosti tohto smutného výročia vojenského prevratu, ku ktorému došlo 1. februára 2021, EÚ potvrdzuje svoj neochvejný záväzok voči mjanmarskému ľudu v jeho úsilí o slobodnú, mierovú a demokratickú budúcnosť.