Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného:

 • uznala za neopodstatnený podnet na preverenie údajne nelegálneho obsahu - videa na profiloch Denníka Štandard na platformách Instagram (Meta) a TikTok (ByteDance), ktoré podľa podávateľa podnetu podnecovalo k nenávisti voči transrodovým ľuďom, nakoľko prešetrovaný obsah nenapĺňal zákonnom stanovené znaky nelegálneho obsahu;
 • odložila pre nepreskúmateľnosť podnet na preverenie údajne nelegálneho obsahu na súkromnom profile oscadnické.priznania na platforme Instagram (Meta), na ktorom podľa podávateľa podnetu dochádza k kyberšikane, keďže namietané príspevky boli publikované formou tzv. príbehov, ktoré sú dostupné len 24 hodín; zároveň Kancelária Rady upovedomila spoločnosť Meta o existencii predmetného profilu, ktorá ho na základe toho zablokovala;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj:
 • spravodajskej relácie Správy RTVS zo dňa 30. 10. 2023 (Jednotka, RTVS), v ktorej podávateľ podnetu namietal nesprávne a zavádzajúce informovanie o izraelsko-palestínskom konflikte;
 • príspevku Spomienka na vznik Československej republiky v spravodajskom programe Správy :24 zo dňa 28. 10. 2023 (RTVS 24, RTVS), ktorý bol podľa podávateľa podnetu fakticky nepresný;
 • príspevku Diskriminácia LGBTI+ brzdí ekonomiku v spravodajskom programe Žurnál zo dňa 4. 11. 2023 (TA3, C.E.N. s.r.o.), ktorý podávateľ podnetu považoval za hoax;
 • príspevku Ospravedlnenie za “mydlenie” v spravodajskej relácii Noviny zo dňa 4. 11. 2023 (JOJ, MAC TV s.r.o.), v ktorom podľa podávateľa podnetu došlo k nerešpektovanie ľudskej dôstojnosti a nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti pri informovaní o spore medzi Igorom Matovičom a Ľubošom Blahom, a to použitím údajne nesúvisiacich a znevažujúcich záberov z programu Krimi;
 • udelila spoločnosti infopark, s.r.o. autorizáciu na vysielanie lokálnej televíznej programovej služby Región Trnava;
 • pre nepreskúmateľnosť odložila podnet na preverenie týkajúci sa vysielania rozhlasovej rozprávky
  O permoníkovi dňa 17. 11. 2023 (DETSKÉ RÁDIO, Marek Petráš), keďže Rada pre mediálne služby ani iný orgán nie sú príslušné na konanie vo veciach týkajúcich sa uplatňovania jednotného systému označovania v rozhlasovom vysielaní.

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 24. 1. 2024 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.