Rezort školstva a rezort zdravotníctva hľadá riešenia zastabilizovania zdravotníckeho personálu

Nedostatok lekárov a sestier je kľúčovým problémom nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Práve o tejto téme rokoval minister školstva Tomáš Drucker a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Spoločne chcú nájsť spôsob zastabilizovania zdravotníckeho personálu na stredných zdravotníckych školách a lekárskych fakultách vysokých škôl.

„Ministerstvo školstva predložilo do Programového vyhlásenia vlády (PVV) záväzok, že chce vytvoriť istý mechanizmus, akým by si mohol štát objednávať u vysokých škôl na vybraných fakultách - isté typy, počty študentov, ktoré nám chýbajú. Ide predovšetkým o lekárov, sestry, pôrodné asistentky, ale aj o iné povolania,“ uvádza minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Tomáš Drucker.

Spolu s ministerskou zdravotníctva diskutovali, akým spôsobom budú spolupracovať a dohodli, že sa vytvoria dva tímy. Jeden tím bude venovaný oblasti vysokoškolského vzdelávania a nedostatku lekárov a sestier. Druhý tím sa bude venovať otázke možností paralelného vzdelávania nedostatku sestier v odbore ošetrovateľstva, keďže ide o takzvané regulované povolanie. Riešením by podľa nich mohla byť možnosť študovať aj v  rozšírenom vyššom strednom odbornom vzdelávaní.

„Máme veľké problémy s nedostatkom lekárov a sestier nie len z pohľadu čísel ako ich vnímame dnes, ale aj z pohľadu nepriaznivej demografickej krivky, kedy máme veľký počet lekárov a sestier v preddôchodkovom veku a tie čísla sa dramaticky menia,“ dopĺňa Drucker.

Podľa ministersky zdravotníctva je potrebné postaviť sa problému čelom.

„Budeme hľadať riešenia, ako zastabilizovať počet personálu na stredných zdravotníckych školách, ale aj vysokoškolsky vzdelaných nie len sestier ale aj lekárov. My sme hovorili o viacerých riešeniach ako motivovať mladých ľudí, aby išli študovať na stredné zdravotnícke školy a po absolvovaní prvého, druhého a tretieho ročníka si to nerozmysleli a neupustili od tohto povolania a do systému nastúpili,“ vysvetľuje ministerka zdravotníctva SR Zuzana Dolinková.

Podľa hrubých prepočtov rezortu zdravotníctva dnes v systéme chýba okolo 2-tisíc lekárov a minimálne 4-tisíc sestier.

„Ďalej sme hovorili o tom, ako zvýšiť počet medikov na lekárskych fakultách. Zatiaľ hľadáme riešenia, ako by sme v prvom kroku upravili pomer slovenských a zahraničných študentov na lekárskych fakultách a zároveň budeme hľadať zdroje v štátnom rozpočte ako dofinancovať výpadok príjmu, za ktorý by zaplatili zahraniční študenti, ak by sme ten pomer slovenských a zahraničných študentov na lekárskych fakultách upravovali. Všetky tieto kroky si vyžadujú hlbšiu analýzu,“ uzavrela Dolinková.

Na rezorte školstva a zdravotníctva vzniknú pracovné skupiny, ktoré sa budú minimálne dvakrát do mesiaca stretávať a hľadať riešenia zastabilizovania zdravotníckeho personálu na Slovensku.