Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre mediálne služby dňa 8. 11. 2023

Na tohtotýždňovom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného: - uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programových služieb ŠLÁGER .

Na tohtotýždňovom zasadnutí Rada pre mediálne služby okrem iného:

 

 • uložila sankciu upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi programových služieb ŠLÁGER ORIGINÁL a ŠLÁGER MUZIKA (ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.) za to, že dňa 20. 1. 2023 odvysielal komunikát ABeceda života, ktorý bol tematicky spätý so spravodajstvom a obsahoval výroky jednostranne prezentujúce politické názory kandidáta na prezidenta ČR Andreja Babiša smerujúce voči jeho protikandidátovi Petrovi Pavlovi a vláde ČR, a to bez akéhokoľvek úsilia
  o vyváženie, spresnenie či zaradenie uvedených názorov do širšieho kontextu a zároveň zastavila správne konanie vedené v tejto súvislosti vo veci možného nezabezpečenia všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby;
 • zastavila správne konanie voči účastníkovi konania Meta Platforms Ireland Limited vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním komentára s rasistickým obsahom na platforme Facebook, pretože ho spoločnosť odstránila už na základe oznámenia
  o začatí správneho konania a komentár už nie je prístupný;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Západoslovenská televízia (ZSTV Media s.r.o.) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie záznamy vysielania z dní
   a 22. 9. 2023;
 • uznala za neopodstatnené podnety na preverenie odvysielaného obsahu, týkajúce sa aj:
 • programu Komentáre dňa zo dňa 19. 7. 2023 (RTVS 24, RTVS), v ktorom podľa podávateľa podnetu došlo k nezákonnej politickej reklame hnutia OĽANO, keďže hosť programu I. Matovič bol oblečený v tričku s volebným sloganom hnutia;
 • programov O 5 minút 12 zo dňa 20. 8. 2023 a Sobotné dialógy (Jednotka, RTVS) zo dňa 19. 8. 2023 (Rádio Slovensko, RTVS), v ktorých podľa podávateľa podnetu nebola zabezpečená všestrannosť informácií, objektívnosť a názorová pluralita, keďže ich hosťami boli v oboch prípadoch len zástupcovia hodnotovo a názorovo blízkych strán (Hlas – Sociálna demokracia – Smer – SD, Republika – Kotlebovci-ĽSNS);
 • príspevku Šéf SIS nocoval v cele v programe Televízne noviny zo dňa 19. 8. 2023 (TV MARKÍZA, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.), ktorý bol podľa podávateľa podnetu spracovaný neprofesionálne, nevyvážene, tendenčne a jednostranne;
 • príspevku Zdravotná turistika v programe Televízne noviny zo dňa 10. 2023 (TV MARKÍZA, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.), ktorý podávateľ podnetu považoval za skrytú reklamu a propagáciu očnej kliniky VESELY Očná Klinika, s.r.o.;
 • programu V politike zo dňa 27. 8. 2023 (TA3, C.E.N. s.r.o.), ktorej moderátor podľa podávateľa podnetu nebol nezaujatý a nadržiaval hosťovi diskusie – predsedovi politickej strany Progresívne Slovensko;
 • programu Téma dňa zo dňa 15. 8. 2023 (TA3, C.E.N. s.r.o.), ktorý podávateľ podnetu vnímal ako obhajobu Tibora Gašpara v kauze Ezechiel 7;
 • programu Na hrane zo dňa 31. 8. 2023 (JOJ a JOJ24, MAC  TV s.r.o.), v ktorom podľa podávateľa podnetu klamal hosť diskusie Jaroslav Naď aj jej moderátorka;
 • programu Záhady tela zo dňa 26. 8. 2023 (Jednotka, RTVS), v súvislosti s ktorým podávateľ podnetu namietal voči vtipom o domácom násilí.

 

 

Závery všetkých bodov programu zasadnutia Rady dňa 8. 11. 2023 sú zverejnené na webovej stránke Rady. V sekcii Zasadnutia Rady je k dispozícii aj zvukový záznam zo zasadnutia a pracovné materiály Kancelárie Rady k jednotlivým bodom programu.