Minister školstva D. Bútora ocenil najlepších absolventov vzdelávacích programov Junior Achievement

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Daniel Bútora prijal zástupcov JA Slovensko, žiakov, ktorí v uplynulom školskom roku vynikali v celoslovenských alebo medzinárodných súťažiach.

Ocenil ich talent a snahu a vyzdvihol aj iniciatívu a prácu učiteľov, ktorí tieto programy na školách vyučujú.

Učitelia a žiaci predstavili ministrovi aktivity a najlepšie hodnotené projekty v praktických vzdelávacích programoch JA Slovensko. „Táto organizácia dosahuje so svojimi programami dlhodobo vynikajúce výsledky. Oceňujem najmä snahu obohatiť náš vzdelávací systém o rozvoj praktických zručností a zbieranie skúseností na súťažiach v rámci Slovenska a v zahraničí, kde si môžu svoje schopnosti porovnať s rovesníkmi z iných krajín,“ povedal na stretnutí so žiakmi minister školstva Daniel Bútora.

Ide o absolventov programov Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze, Zručnosti pre úspech a Etika v podnikaní zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Hálova v Bratislave, Gymnázia Poštová v Košiciach, Gymnázia v Myjave, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom, Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu v Partizánskom a Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade.

Vzdelávacia organizácia predstavila svoje plány na nový školský rok. Počas prázdnin vyškolila 180 nových učiteľov, ktorí programy JA Slovensko prinesú na nové základné a stredné školy. Jedným z kľúčových riešení, ktoré organizácia ponúka, je rozšírenie teoretickej časti vzdelávania o možnosť uplatnenia získaných vedomostí v praxi. „Vzdelávanie by malo byť zážitkové, teda také, ktoré je pre študentov najatraktívnejšie a najzrozumiteľnejšie. To je aj stredobodom nášho záujmu,“ uviedla riaditeľka JA Slovensko Marta Slováková. Cieľom je tiež prispieť k zastaveniu odlivu talentov zo Slovenska a vytvoriť silnú, inovatívnu a konkurencieschopnú mladú generáciu.