VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV APELUJE NA POLITICKÉ STRANY A HNUTIA V PREDVOLEBNEJ KAMPANI

Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský rešpektujúc skutočnosť, že nevykonáva právomoc nad činnosťou politických strán a hnutí, apeluje, aby súčasťou predvolebnej kampane a politického boja neboli priame či nepriame útoky na základné ľudské práva a slobody akejkoľvek skupiny obyvateľov Slovenskej

Obávam sa, že vyostrená rétorika proti základným právam a slobodám osôb môže mať neskôr vplyv na konanie alebo rozhodovanie orgánov verejnej moci spôsobom, ktorý bude v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu. Obyvatelia Slovenskej republiky budú mať oprávnene pocit zraniteľnosti ako aj obavu, že napríklad orgány verejnej moci adekvátne nezasiahnu pri  ochrane pred útokom na ľudské práva či pri zásahu do dôstojnosti obyvateľov.“ konštatuje verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.