Akt o čipoch: Rada s konečnou platnosťou schválila nariadenie

Rada schválila nariadenie na posilnenie ekosystému polovodičov v Európe, známejšie ako „akt o čipoch“. Ide o posledný krok v rámci rozhodovacieho procesu.

Cieľom aktu o čipoch je vytvoriť podmienky na rozvoj európskej priemyselnej základne v oblasti polovodičov, prilákať investície, podporiť výskum a inovácie a pripraviť Európu na akúkoľvek budúcu krízu v dodávkach čipov. Program by mal mobilizovať verejné a súkromné investície vo výške 43 miliárd EUR (3,3 miliardy EUR z rozpočtu EÚ) s cieľom zdvojnásobiť do roku 2030 podiel EÚ na svetovom trhu s polovodičmi zo súčasných 10 % na aspoň 20 %.

"Vďaka aktu o čipoch bude Európa na poprednom mieste vo svetových pretekoch v oblasti polovodičov. Vidíme to už v praxi: nové výrobné závody, nové investície, nové výskumné projekty. Z dlhodobého hľadiska to prispeje aj k oživeniu nášho priemyslu a zníženiu našej závislosti od zahraničia."
Héctor Gómez Hernández, španielsky minister priemyslu, obchodu a cestovného ruchu

Ďalšie kroky

Po dnešnom schválení pozície Európskeho parlamentu Radou je legislatívny akt prijatý.

Po podpísaní predsedníčkou Európskeho parlamentu a predsedom, resp. predsedníčkou Rady sa nariadenie uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť tretím dňom po tomto uverejnení.

Rada schválila aj zmenu nariadenia, ktorým sa zriaďujú spoločné podniky v rámci programu Horizont Európa, s cieľom umožniť zriadenie spoločného podniku pre čipy, ktorý vychádza z existujúceho spoločného podniku pre kľúčové digitálne technológie a premenúva ho. Zmenu dnes schválila Rada po konzultácii s Parlamentom. Oba texty budú uverejnené v Úradnom vestníku v rovnakom čase.