Rada prijala opatrenie pomoci na podporu 31. brigády rýchlej reakcie ozbrojených síl FARDC

Rada dnes v rámci Európskeho mierového nástroja prijala opatrenie pomoci v hodnote 20 miliónov EUR na podporu 31. brigády rýchlej reakcie ozbrojených síl Konžskej demokratickej republiky (FARDC).

Podporu bude realizovať belgické ministerstvo obrany. Belgicko už prostredníctvom svojich vlastných ozbrojených síl zabezpečuje výcvik brigády, ktorá bude túto podporu využívať. Táto 31. brigáda rýchlej reakcie je aktívna vo východnej časti KDR a vďaka podpore EÚ sa posilnia spôsobilosti a odolnosť FARDC v regióne, v ktorom sa nachádza viac ako sto ozbrojených skupín.

Prostredníctvom tohto opatrenia pomoci poskytne EÚ 31. brigáde rýchlej reakcie FARDC základné nesmrtiace individuálne vybavenie, ako je výstroj pre členov kománd, súpravy prvej pomoci a oblečenie, a kolektívne vybavenie, ako je vybavenie na boj proti improvizovaným výbušným zariadeniam, vozidlá a vysielačky. Opatrením pomoci sa podporí aj obnova ústredia brigády.

Ako v prípade každej podpory z Európskeho mierového nástroja zahŕňa opatrenie pomoci súbor kontrol, záruk a monitorovacích opatrení určených najmä na zabezpečenie primeraného využívania vybavenia zo strany brigády a dodržiavania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva.

Kontext a ďalšie kroky

Európsky mierový nástroj vznikol v marci 2021 s cieľom financovať všetky činnosti v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) vo vojenskej a obrannej oblasti, a tak predchádzať konfliktom, zachovať mier a posilniť medzinárodnú bezpečnosť a stabilitu. Konkrétne môže EÚ jeho pomocou financovať činnosti na posilnenie kapacít tretích štátov a regionálnych a medzinárodných organizácií, pokiaľ ide o vojenské a obranné záležitosti.