Mjanmarsko/Barma: EÚ prijala siedmy balík sankcií voči šiestim osobám a jednému subjektu

Rada dnes vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme prijala siedmy balík reštriktívnych opatrení voči šiestim osobám a jednému subjektu v reakcii na pokračujúcu eskaláciu násilia, závažné porušovanie ľudských práv a ohrozovanie mieru, bezpečnosti a stability v Mjanmarsku/Barme.

Na zoznam boli zaradení traja zväzoví ministri (pre prisťahovalectvo a obyvateľstvo, prácu a zdravotníctvo a šport), dvaja členovia Štátnej správnej rady (SAC)náčelník zásobovania, ako aj No. 2 Mining Enterprise (ME 2), štátny podnik, ktorý je pod kontrolou mjanmarských ozbrojených síl (Tatmadaw) a generuje im príjmy.

Reštriktívne opatrenia sa v súčasnosti celkovo vzťahujú na 99 osôb a 19 subjektov. Na označené osoby sa vzťahuje zmrazenie aktív a zákaz cestovania, ktorý im bráni vstúpiť na územie EÚ alebo cez toto územie prechádzať. Okrem toho sa osobám a subjektom z EÚ zakázalo poskytovať finančné prostriedky osobám a subjektom zaradeným na zoznam.

V platnosti ostávajú aj ostatné reštriktívne opatrenia EÚ: embargo na zbrane a vybavenie a obmedzenia vývozu vybavenia na monitorovanie komunikácie, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, zákaz vývozu položiek s dvojakým použitím určených pre príslušníkov vojenskej a pohraničnej polície a zákaz vojenského výcviku ozbrojených síl Tatmadaw a vojenskej spolupráce s týmito silami.

Reštriktívne opatrenia dopĺňajú pozastavenie finančnej pomoci EÚ priamo určenej vláde a zmrazenie všetkej pomoci EÚ, ktorá by sa mohla chápať ako legitimizovanie junty.

EÚ je naďalej hlboko znepokojená pokračujúcim stupňovaním násilia a vývojom smerom k dlhotrvajúcemu konfliktu s regionálnymi dôsledkami. Únia odsudzuje pokračujúce závažné porušovanie ľudských práv vrátane mučenia, sexuálneho a rodovo motivovaného násilia, prenasledovanie predstaviteľov občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv a novinárov a nerozlišujúce útoky na civilné obyvateľstvo vrátane vražedného leteckého útoku mjanmarských ozbrojených síl, pri ktorom 10. apríla 2023 prišlo o život prinajmenšom 171 osôb. Ďalšou ukážkou flagrantného porušenia demokracie a nerešpektovania práv a želaní mjanmarského obyvateľstva zo strany vojenského režimu bolo rozpustenie 40 politických strán 28. marca 2023.

Všetky nepriateľské akcie sa musia okamžite zastaviť. Vojenské orgány musia v plnej miere dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a ukončiť bezohľadné používanie sily.

Príslušné právne akty boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Kontext

Rada vo februári 2021 prijala závery, v ktorých čo najdôraznejšie odsúdila vojenský prevrat v Mjanmarsku/Barme.

Vysoký predstaviteľ 31. januára 2023 vydal v mene EÚ vyhlásenie k druhému výročiu vojenského prevratu, v ktorom uviedol, že ak v Mjanmarsku nedôjde urýchlene k pokroku, EÚ je pripravená prijať ďalšie reštriktívne opatrenia voči tým, ktorí sú priamo zodpovední za ohrozovanie demokracie a závažné porušovanie ľudských práv v krajine a tým, ktorí na tieto činy navádzajú.

Rada uložila reštriktívne opatrenia voči osobám zodpovedným za vojenský prevrat, ku ktorému v Mjanmarsku/Barme došlo 1. februára 2021, a následné vojenské a policajné represie voči pokojným demonštrantom 22. marca, 19. apríla a 21. júna 2021, 21. februára a 8. novembra 2022 a 20. februára 2023.