Kosovo: Rada sa dohodla na mandáte na rokovania o bezvízovom cestovaní

Veľvyslanci členských štátov pri EÚ sa dohodli na mandáte Rady na rokovanie o nariadení o bezvízovom cestovaní pre držiteľov pasov vydaných Kosovom.

Na základe uvedeného mandátu začne predsedníctvo rokovania s Európskym parlamentom.


Dnes sme urobili dôležitý krok smerom k bezvízovému cestovaniu pre Kosovo a teraz dúfame v rýchle dosiahnutie dohody s Európskym parlamentom, aby sa tento sľub stal skutočnosťou. Liberalizácia vízového režimu je možná vďaka úsiliu Kosova posilniť kontroly jeho hraníc, riadenie migrácie a bezpečnosť a veríme, že táto dobrá spolupráca sa v budúcnosti ešte zintenzívni.

Jan Lipavský, minister zahraničných vecí Českej republiky

Návrh pravidiel by držiteľom kosovských cestovných pasov umožnil cestovať do EÚ bez víz na obdobie 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia. Podľa pozície Rady by sa oslobodenie od vízovej povinnosti uplatňovalo od dátumu začiatku prevádzky Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a v každom prípade najneskôr od 1. januára 2024.

Kontext

Kosovo dosiahlo významný pokrok vo všetkých blokoch plánu liberalizácie vízového režimu vrátane oblastí bezpečnosti dokladov, riadenia hraníc a migrácie, verejného poriadku a bezpečnosti a základných práv týkajúcich sa slobody pohybu. Na základe tohto posúdenia Komisia navrhla zrušiť vízovú povinnosť pre držiteľov pasov vydaných Kosovom. Oslobodením od vízovej povinnosti sa zabezpečí, aby sa na celý región západného Balkánu vzťahoval rovnaký vízový režim.

Komisia bude naďalej aktívne monitorovať plnenie týchto požiadaviek prostredníctvom mechanizmu monitorovania v období po liberalizácii vízového režimu.