Rada schválila rozpočet EÚ na rok 2023

Rada schválila spoločný návrh všeobecného rozpočtu EÚ na rok 2023, na ktorom sa dohodla na rokovaniach s Európskym parlamentom 14. novembra.

Požadovaná kvalifikovaná väčšina na schválenie rozpočtu sa dosiahla dnes, čo znamená, že Rada rozpočet EÚ na rok 2023 schválila.

Prijatie rozpočtu oznámi Európsky parlament po tom, ako spoločný návrh takisto schváli.

Podrobné informácie o záväzkoch a platbách podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sú teraz k dispozícii a sú uvedené na konci tejto tlačovej správy.

Kontext

Záväzky sú právne záväzným prísľubom, že sa peniaze použijú na činnosti, ktoré sa budú vykonávať v priebehu viacerých rokov.

Platby pokrývajú výdavky vyplývajúce zo záväzkov prijatých v priebehu daného roka alebo predchádzajúcich rokov.

Vyjednávači Rady a Parlamentu dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2023 14. novembra, teda v lehote stanovenej v zmluve. Je potrebné, aby dohodu formálne schválili obe inštitúcie. Európsky parlamentu by ju mal schváliť 23. novembra 2022.