EÚ ukladá reštriktívne opatrenia voči Viktorovi a Oleksandrovi Janukovyčovi

Rada sa rozhodla uvaliť reštriktívne opatrenia na ďalšie 2 osoby v reakcii na pokračujúcu neodôvodnenú a nevyprovokovanú ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine.

Rada doplnila bývalého proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Fedorovyča Janukovyča a jeho syna Oleksandra Viktorovyča Janukovyča na zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, uvedený v prílohe k rozhodnutiu 2014/145/SZBP, za úlohu, ktorú zohrávajú pri narúšaní alebo ohrozovaní územnej celistvosti, zvrchovanosti a nezávislosti Ukrajiny, ako aj jej stability a bezpečnosti a v prípade Oleksandra Viktorovyča Janukovyča za vykonávanie transakcií so separatistickými skupinami v regióne Donbas na Ukrajine.

Príslušné právne akty boli uverejnené v Úradnom vestníku EÚ.

EÚ pevne stojí po boku Ukrajiny

EÚ bude aj naďalej výrazne podporovať celkovú hospodársku, vojenskú, sociálnu a finančnú odolnosť Ukrajiny, a to aj poskytovaním humanitárnej pomoci.

EÚ dôrazne odsudzuje nerozlišujúce útoky Ruska na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru a naliehavo Rusko vyzýva, aby okamžite a bezpodmienečne stiahlo všetky svoje jednotky a vojenské vybavenie z celého územia Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc. Medzinárodné humanitárne právo sa musí dodržiavať, a to aj pokiaľ ide o zaobchádzanie s vojnovými zajatcami. Bezodkladne sa musí umožniť bezpečný návrat Ukrajincov a Ukrajiniek, predovšetkým detí, násilne odsunutých do Ruska. Voči Rusku, Bielorusku a všetkým, ktorí sú zodpovední za vojnové zločiny a iné obzvlášť závažné trestné činy, bude v súlade s medzinárodným právom za ich konanie vyvodená zodpovednosť.

Európska rada vo svojich záveroch z 23. – 24. júna 2022 zdôraznila, že EÚ je naďalej pevne odhodlaná poskytovať ďalšiu vojenskú podporu, aby Ukrajine pomohla uplatňovať jej prirodzené právo na sebaobranu proti ruskej agresii a brániť jej územnú celistvosť a zvrchovanosť.