Rada predĺžila mandáty civilnej poradnej misie a vojenskej výcvikovej misie

Rada prijala dve rozhodnutia týkajúce sa misií Európskej únie v rámci SBOP (spoločná bezpečnostná a obranná politika) v Stredoafrickej republike: civilnej poradnej misieEUAM RCA a vojenskej výcvikovej misie EUTM RCA.

Tieto rozhodnutia nadväzujú na holistické strategické preskúmanie oboch misií a predlžujú sa nimi ich mandáty, a to do 9. augusta 2024 v prípade civilnej misie EUAM RCA a do 20. septembra 2023 v prípade vojenskej misie EUTM RCA. Pokiaľ ide o misiu EUAM RCA, Rada predpokladá finančnú referenčnú sumu na spoločné náklady vo výške 28 400 000 EUR a referenčnú sumu 7 813 000 EUR na misiu EUTM RCA.

Rada sa rozhodla zachovať strategické ciele misie EUAM RCA a zamerať mandát misie EUTM RCA na poskytovanie strategického poradenstva a sprievodných vzdelávacích opatrení. Podporí sa tým fungovanie ministerstva obrany a vytvorenie schopného systému vzdelávania v oblasti vedenia. Rada sa tiež rozhodla rozšíriť mandáty týchto dvoch misií tak, aby zahŕňali činnosti na podporu strategického komunikačného úsilia zameraného na posilnenie hodnôt EÚ, podporu činnosti EÚ a odhaľovanie porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva zahraničnými silami v Stredoafrickej republike.

Kontext

Misia EUAM RCA bola zriadená v decembri 2019 s počiatočným dvojročným mandátom do 8. augusta 2022 s cieľom podporiť reformu vnútorných bezpečnostných síl, aby sa orgánom Stredoafrickej republiky umožnilo zmierniť súčasné bezpečnostné výzvy v krajine. Experti EÚ doposiaľ pracovali na podpore ministerstva vnútra a vnútorných bezpečnostných síl krajiny – polície a žandárstva – s cieľom pomôcť pri ich nasadzovaní v celej krajine.

Misia EUTM RCA bola zriadená v apríli 2016 s cieľom prispieť k reforme sektora obrany Stredoafrickej republiky v rámci širšej reformy sektora bezpečnosti v úzkej koordinácii s inými medzinárodnými podpornými misiami. V rámci tejto misie sa podporujú orgány Stredoafrickej republiky a misia pôsobí v troch oblastiach: strategické poradenstvo, operačná odborná príprava a vzdelávanie. PBV sa ako dočasné opatrenie rozhodol pozastaviť pilier operačnej odbornej prípravy misie v novembri 2021. Nedávne strategické preskúmanie potvrdilo toto dočasné opatrenie. Činnosti odbornej prípravy by sa mohli obnoviť len vtedy, ak PBV rozhodne, že sú splnené príslušné podmienky.