Súdny dvor EÚ: vymenovanie štyroch sudcov Všeobecného súdu

Zástupcovia vlád členských štátov dnes vymenovali štyroch sudcov Všeobecného súdu.

Za sudcov Všeobecného súdu boli opätovne vymenovaní pán Ioannis Dimitrakopoulos (Grécko), pán Tihamér Tóth (Maďarsko) a pán Gerhard Hesse (Rakúsko). Na prvé funkčné obdobie bola za sudkyňu Všeobecného súdu vymenovaná pani Elisabeth Tichy-Fisslbergerová (Rakúsko).

Tieto vymenovania sa týkajú funkčného obdobia, ktoré sa začína 1. septembra 2022 a končí 31. augusta 2028. Sú súčasťou čiastočnej obmeny Všeobecného súdu, ktorá sa uskutočňuje v roku 2022 a ktorá sa týka 26 sudcov.

Kontext

Súdny dvor Európskej únie sa skladá z dvoch súdov: Súdneho dvora a Všeobecného súdu.

Sudcovia a generálni advokáti sa vymenúvajú na základe vzájomnej dohody vlád členských štátov po porade s výborom, ktorý poskytuje stanovisko k vhodnosti potenciálnych kandidátov vykonávať príslušné funkcie.

Vyberajú sa spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruku úplnej nezávislosti. Kandidáti na vymenovanie za sudcov Súdneho dvora musia spĺňať predpoklady požadované na výkon najvyšších sudcovských funkcií vo svojich krajinách alebo byť uznávanými odborníkmi v oblasti práva. Kandidáti na vymenovanie za sudcov Všeobecného súdu musia spĺňať predpoklady požadované na výkon vysokých sudcovských funkcií.