Nový orgán EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí: Rada sa dohodla na čiastočnej pozícii

S cieľom posilniť efektívne fungovanie rámca Únie pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CTF) EÚ vytvorí špecializovaný Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA). Rada sa dnes dohodla na čiastočnej pozícii k návrhu.

Vzhľadom na cezhraničnú povahu trestnej činnosti sa očakáva, že nový úrad výrazne a užitočným spôsobom prispeje k boju proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Okrem iných úloh prispeje k harmonizácii a koordinácii postupov dohľadu vo finančnom a nefinančnom sektore, k priamemu dohľadu nad vysokorizikovými a cezhraničnými finančnými subjektmi a ku koordinácii finančných spravodajských jednotiek.

Rada vo svojej pozícii pridáva novému úradu právomoci na priamy dohľad nad určitými druhmi úverových a finančných inštitúcií vrátane poskytovateľov služieb kryptoaktív, ak sa považujú za rizikové. Úrad tiež poveruje, aby vykonával dohľad nad maximálne 40 skupinami a subjektmi – aspoň v rámci prvého výberového procesu – a aby zabezpečil úplné pokrytie vnútorného trhu pod jeho dohľadom. V rámci riadiacich štruktúr úradu AMLA sa tiež prideľuje viac právomocí generálnej rade.

Pozícia Rady je čiastočná, pretože sa ešte nedohodla na sídle nového úradu.

Kontext

Tento návrh je súčasťou balíka legislatívnych návrhov na posilnenie pravidiel EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT), ktorý Komisia predložila 20. júla 2021.