Boj proti podvodom v oblasti DPH: Rada schválila prehĺbenie spolupráce s Nórskom

Rada schválila začatie rokovaní s Nórskom s cieľom posilniť dohodu medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z dane z pridanej hodnoty (DPH).

Rada schválila začatie rokovaní s Nórskom s cieľom posilniť dohodu medzi EÚ a Nórskom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z dane z pridanej hodnoty (DPH).

Súčasná dohoda EÚ s Nórskom sa považuje za fungujúcu dobre a vzájomne prospešnú. Platnosť nadobudla v septembri 2018. Umožňuje obom stranám spolupracovať podobným spôsobom v boji proti podvodom v oblasti DPH a vzájomne si pomáhať pri vymáhaní pohľadávok v oblasti DPH.

Rada sa domnieva, že je načase ďalej posilniť spoluprácu s Nórskom. Chce rozšíriť dohodu tak, aby zahŕňala aj niekoľko nových možností administratívnej spolupráce, ktoré vznikli od roku 2018, ako napríklad:

  • posilnenie siete Eurofisc prostredníctvom posilneného riadenia, takzvaných nadväzných opatrení (spoločné spracúvanie a analýza údajov) a spoločne vykonávaných administratívnych zisťovaní (spoločné audity);
  • možnosť použiť dodatočné prostriedky na výmenu informácií.

Rada dnes poverila Komisiu, aby na tento účel začala rokovania s Nórskom.