Členské štáty eurozóny odporúčajú, aby sa Chorvátsko stalo 20. členom eurozóny

Euroskupina dnes schválila odporúčanie členských štátov eurozóny určené Rade. Ministri súhlasili s pozitívnym hodnotením Európskej komisie a Európskej centrálnej banky, pokiaľ ide o plnenie konvergenčných kritérií zo strany Chorvátska.

V odporúčaní sa navrhuje, aby Chorvátsko zaviedlo euro 1. januára 2023. Ide o prvý krok v procese, ktorým Rada EÚ prijíma právne akty, ktoré Chorvátsku umožnia stať sa členom eurozóny a prospešne využívať našu spoločnú menu, euro, od budúceho roka.

"S veľkým potešením oznamujem, že Euroskupina sa dnes zhodla na tom, že Chorvátsko spĺňa všetky podmienky potrebné na prijatie eura. Ide o kľúčový krok na ceste Chorvátska stať sa 20. členom našej eurozóny a silný signál pre európsku integráciu. Chcem osobitne prejaviť uznanie chorvátskej vláde za jej odhodlanie a tvrdú prácu na dosiahnutí tohto výsledku v priebehu niekoľkých uplynulých rokov, a to za obzvlášť náročných okolností."
Paschal Donohoe, predseda Euroskupiny