Harald Waiglein bol vymenovaný za predsedu Výboru pre finančné služby na tretie funkčné obdobie

Výbor pre finančné služby (FSC) dnes opätovne vymenoval Haralda Waigleina za svojho predsedu, a to na tretie dvojročné funkčné obdobie od 14. júna 2022.

Harald Waiglein je generálnym riaditeľom pre hospodárstvo a financie na rakúskom ministerstve financií. V rámci tejto pôsobnosti zastupuje Rakúsko v Hospodárskom a finančnom výbore a v pracovnej skupine pre Euroskupinu. Za predsedu FSC bol prvýkrát vymenovaný 14. júna 2018.

FSC je pracovná skupina Rady zložená zo zástupcov členských štátov a Európskej komisie na vysokej úrovni zaoberajúcich sa otázkami finančných služieb. Výbor je fórom, na ktorom sa strategicky zvažujú prierezové otázky v oblasti finančných služieb: posudzuje krátkodobé citlivé otázky a zároveň pomáha definovať príslušné strednodobé a dlhodobé stratégie. Výbor úzko spolupracuje s Hospodárskym a finančným výborom pri príprave zasadnutí Rady pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN).

Výbor pre finančné služby bol prvýkrát zriadený v roku 2003.