Osobné lode ro-ro: Rada prijala pozíciu k požiadavkám na zlepšenú stabilitu

S cieľom zvýšiť námornú bezpečnosť dnes Rada v zložení pre dopravu prijala svoju pozíciu (všeobecné smerovanie) k návrhu na zavedenie požiadaviek na zlepšenú stabilitu osobných lodí ro-ro.

Tento návrh, ktorý je svojou povahou vysoko technický, je dôležitý na zvýšenie úrovne bezpečnosti týchto plavidiel, a tým na lepšiu ochranu našich občanov. Osobné lode ro-ro prevádzkujú mnohé námorné trasy v rámci členských štátov, medzi členskými štátmi a s tretími krajinami. Sú preto veľmi dôležité pre mobilitu cestujúcich a tovaru v Európe. Okrem toho je revidovaná smernica priamym dôsledkom jednej z najhorších námorných nehôd v európskych vodách, potopenia lode Estonia.

Navrhovaná zmena zabezpečuje – v možnom rozsahu – súlad s medzinárodnými normami stability osobných lodí v poškodenom stave, ktoré nedávno aktualizovala Medzinárodná námorná organizácia (IMO) v dohovore SOLAS 2020. IMO tak zavádza nový model posudzovania schopnosti poškodenej osobnej lode ro-ro udržať sa na hladine a súvisiace nové požiadavky. Tieto nové medzinárodné normy sa však zdajú nedostatočné vzhľadom na požiadavky, ktoré už v Únii platia pre nové malé plavidlá, a preto sa v návrhu stanovuje zachovanie rovnakej úrovne bezpečnostných požiadaviek v porovnaní s existujúcimi právnymi predpismi Únie. Cieľom návrhu je tiež posilniť požiadavky na vstup existujúcich veľkých plavidiel, ktoré ešte nie sú certifikované v Únii, vo flotile do Únie. V znení Rady sa zachoval všeobecný prístup návrhu Komisie, s výnimkou predĺženia lehoty na transpozíciu z 12 na 24 mesiacov.

Ďalšie kroky

Dnes prijaté všeobecné smerovanie umožní predsedníctvu Rady začať rokovania s Európskym parlamentom (trialógy), keď Európsky parlament prijme svoju pozíciu.