Svetový deň slobody tlače, 3. mája 2022: vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene Európskej únie

V čase, keď si pripomíname Svetový deň slobody tlače, riskujú mnohí statoční novinári, kameramani, reportéri, fotografi a blogeri svoje životy, aby nás informovali o nevyprovokovanej a neodôvodnenej vojenskej agresii Ruska voči Ukrajine.

V snahe zabrániť svetu, aby sa dozvedel pravdu, sa ruské sily dopúšťajú zadržiavania, únosov a vydieračských únosov či cielených útokov na novinárov a aktérov občianskej spoločnosti. Dôrazne vyzývame Ruskú federáciu, aby takéto útoky a praktiky okamžite zastavila. Podľa informácií platformy Rady Európy na podporu ochrany žurnalistiky a bezpečnosti novinárov prišlo o život už 10 ukrajinských a medzinárodných pracovníkov médií a mnohí ďalší utrpeli zranenia.

Bezpečnosť novinárov je prioritou EÚ. EÚ poskytuje médiám a novinárom prinášajúcim spravodajstvo o vojne na Ukrajine núdzovú podporu vrátane ochranných prostriedkov, prílb, psychologickej podpory a iných osobných ochranných prostriedkov, ako aj finančnú podporu na mzdové pokrytie.

Novinári podávajú správy o dianí na frontovej línii a pomáhajú objasňovať prípady hrubého porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ktorého sa dopúšťajú ruské ozbrojené sily. Svojou prácou tak významne prispievajú k boju proti dezinformáciám a proti manipulácii s informáciami o invázii. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní, aby boli tieto zverstvá potrestané. Tí, ktorí sú za ne zodpovední, sa budú za svoje činy zodpovedať.

V Rusku a Bielorusku sa odvážne nezávislé médiá a jednotliví novinári snažia informovať o vojne, ktorú vedú ruskí lídri proti Ukrajine, a o zverstvách páchaných na ukrajinskom ľude, hoci im hrozia dlhoročné tresty odňatia slobody a predĺžené väzobné stíhanie.

Podobne ako oni, aj mnohí iní zanietení nezávislí novinári a pracovníci médií pôsobiaci na celom svete naďalej odhaľujú neprávosti páchané v ich krajinách a prispievajú k budovaniu lepšej budúcnosti. Mnohí z nich tak robia napriek tomu, že musia denne čeliť obťažovaniu, násiliu a zastrašovaniu na internete aj mimo neho.

Európska únia stojí za nimi. Slobodná tlač je cestou k demokratickejšej, silnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti a zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane a podpore ľudských práv. O slobodu tlače budeme bojovať aj naďalej a v tomto boji nepoľavíme.