Rada schválila odporúčanie o výmene ukrajinských hrivnových bankoviek za meny EÚ

Výbor stálych predstaviteľov na dnešnom zasadnutí schválil odporúčanie Rady o výmene hrivnových bankoviek za menu členských štátov, ktoré prijímajú ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. Cieľom je ďalej podporovať utečencov, ktorí majú ťažkosti s výmenou svojich bankoviek za meny EÚ.

V odporúčaní sa členské štáty vyzývajú, aby zriadili vnútroštátne systémy, ktoré by umožnili výmenu hrivien za podobných podmienok v celej EÚ. Uvedené systémy by umožňovali vysídleným osobám z Ukrajiny vrátane detí vymeniť až 10 000 hrivien (približne 310 EUR) na osobu. Takáto výmena by bola bez poplatkov a vzťahoval by sa na ňu oficiálny výmenný kurz uverejnený Národnou bankou Ukrajiny. Takéto systémy by sa mali uplatňovať najmenej tri mesiace.

Ďalšie kroky

Odporúčanie teraz formálne prijme Rada písomným postupom. Predbežný dátum prijatia je 19. apríl.

Odporúčania nie sú právne záväznými aktmi. O skutočnom vykonávaní a zriadení systémov majú preto rozhodnúť členské štáty podľa svojej vnútroštátnej situácie. Viaceré krajiny EÚ už na tento účel zaviedli vnútroštátne opatrenia.

Kontext

V dôsledku narušenia spôsobeného vojenskou agresiou Ruska musela Národná centrálna banka Ukrajiny pozastaviť výmenu hrivnových bankoviek za cudzie meny s cieľom chrániť obmedzené devízové rezervy krajiny. To ovplyvnilo konvertibilitu hrivnových bankoviek v krajinách EÚ, v ktorých mnohé banky neboli ochotné vymieňať hrivnu z dôvodu rizík spojených s výmenným kurzom.

Komisia 1. apríla predložila návrh odporúčania Rady s cieľom podporiť koordinovaný prístup k vnútroštátnym systémom zavedeným členskými štátmi. Cieľom tohto návrhu je poskytnúť vysídleným osobám z Ukrajiny rovnaké podmienky pri výmene hrivnových bankoviek za miestnu menu nezávisle od členského štátu, ktorý ich prijal, vytvoriť rovnaké podmienky pre úverové inštitúcie a zabrániť možnému špekulatívnemu správaniu na trhu.

Od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu prišli do EÚ viac ako štyri milióny ľudí, ktorí utiekli pred vojnou. Tvárou tvár bezprecedentnému aktu agresie zo strany Ruska budú EÚ a jej členské štáty naďalej preukazovať, že rozhodne podporujú Ukrajinu a jej občanov. Poskytujú im humanitárnu pomoc a dočasnú ochranu vrátane prístupu na svoje trhy práce a prístupu k bývaniu, zdravotnej starostlivosti a vzdelávacím systémom. Uvedené odporúčanie toto úsilie dopĺňa.