Krajiny EÚ dostanú dodatočné predbežné financovanie vo výške 3,5 miliardy EUR na prijímanie utečenco

Rada s cieľom uľahčiť starostlivosť o utečencov z Ukrajiny v dôsledku ruskej agresie prijala legislatívny akt, vďaka ktorému budú môcť členské štáty tento rok získať celkovo o 3,5 miliardy EUR viac, a to v závislosti od počtu prijatých utečencov z Ukrajiny.

Týmto aktom sa zavádzajú zmeny na zvýšenie predbežného financovania iniciatívy na pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe (REACT-EU), jedného z najdôležitejších programov v období po pandémii, ktorý je zameraný na posilnenie fondov politiky súdržnosti a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD).

Konkrétne sa predbežné financovanie, ktoré sa v roku 2022 vyplatí na iniciatívu REACT-EU, zvýši z 11 % na 15 % pre všetky členské štáty a z 11 % na 45 % pre tie štáty EÚ, v ktorých počet utečencov z Ukrajiny ku koncu prvého mesiaca po ruskej invázii presiahol 1 % počtu ich obyvateľstva.

Okrem toho sa aktom zavádza možnosť jednotkových nákladov na osobu, čím sa zjednoduší mobilizácia fondov a uľahčí napĺňanie základných potrieb vysídlených osôb z Ukrajiny a ich podpora.

Tieto zmeny majú za cieľ zmierniť zaťaženie verejných rozpočtov členských štátov, aby mohli lepšie zvládať tento prílev utečencov.