Ponuka učebných miest pre odídencov z Ukrajiny

Stredoškolákom z Ukrajiny sú na Slovensku k dispozícii aj učebné miesta v systéme duálneho vzdelávania.

Ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania je zverejnená na webovej stránke www.dualnysystem.sk a webovej stránke Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu – www.rzovp.sk.

Stredné odborné školy, zapojené do systému duálneho vzdelávania, registrujú ponuku voľných miest pre odídencov z Ukrajiny na webe ministerstva školstva -

https://ukrajina.minedu.sk/najst-skolu/.

Podľa údajov a výsledkov zisťovania regionálnych centier Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) je k začiatku apríla vykázaných na celom Slovensku v systéme duálneho vzdelávania 751 voľných miest.

Ponuka učebných miest u zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania predstavuje 90 miest. Uvedené miesta sa nachádzajú v sektoroch gastronómia, potravinárstvo, autoservis, veterinárstvo, elektrotechnika, strojárstvo a hutníctvo.