Rada schválila predĺženie mobilného roamingu bez dodatočných poplatkov

Po Európskom parlamente dnes aj Rada schválila predĺženie systému roamingu za vnútroštátne ceny do roku 2032.

Aj po uplynutí platnosti súčasného nariadenia o roamingu (30. júna 2022) budú môcť občania pri cestách do ostatných krajín EÚ telefonovať, posielať SMS správy a surfovať na internete bez príplatkov.

V revidovanom nariadení o roamingu sa upravujú maximálne veľkoobchodné ceny tak, aby poskytovanie maloobchodných roamingových služieb za domáce ceny bolo pre prevádzkovateľov v celej EÚ udržateľné.

Nariadením sa zvyšuje transparentnosť služieb, za ktoré sa môžu účtovať dodatočné poplatky, a spotrebiteľom sa zároveň poskytuje ochrana pred premrštenými faktúrami vyplývajúcimi z neúmyselného roamingu v iných ako pozemných mobilných sieťach na trajektoch alebo v lietadlách.

Politika primeraného využívania, ktorej cieľom je zabrániť trvalému roamingu, bude pokračovať. Komisia môže navrhnúť zmeny tejto politiky po dôkladnej analýze trhu a riadnom posúdení potenciálneho vplyvu.

Revidované nariadenie obsahuje aj opatrenia, ktorými sa má zaručiť, aby boli zákazníci – vrátane osôb s osobitnými potrebami – spokojní s kvalitou služieb a prístupom k tiesňovým službám.

Komisia bude situáciu sledovať a v prípade potreby predloží nový legislatívny návrh na reguláciu veľkoobchodných cenových stropov či iných aspektov roamingového trhu.

Ďalšie kroky

Po dnešnom schválení pozície Európskeho parlamentu Radou je legislatívny akt prijatý.

Po podpísaní predsedom, resp. predsedníčkou Európskeho parlamentu a predsedom, resp. predsedníčkou Rady sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne platnosť 1. júla 2022.