Zmeny v orgánoch spoločnosti SEPS

Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) boli s účinnosťou k 22. 11. 2023 odvolaní doterajší členovia predstavenstva Jaroslav Vach, Martin Riegel a Miroslav Janega.

S účinnosťou k 23. 11. 2023 ich nahradili novozvolení členovia predstavenstva Martin Magáth, Miloš Bikár a Vladimír Stúpala. Marián Širanec bol odvolaný z pozície podpredsedu predstavenstva, zostáva členom predstavenstva SEPS. Za predsedu predstavenstva bol určený Martin Magáth, za podpredsedu predstavenstva Miloš Bikár.

Rozhodnutím jediného akcionára došlo aj k zmenám v dozornej rade spoločnosti. Novým predsedom dozornej rady sa stal Radovan Majerský. Novými členmi dozornej rady boli menovaní Pavol Kollár, Ondrej Zaťko, Ivan Kubaš a Ľuboš Hučko. Podpredsedom dozornej rady sa stal Pavol Kollár.

Jediným akcionárom spoločnosti SEPS je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo financií SR.