SEPS modernizuje vedenie Križovany – Atómové elektrárne Bohunice V2

SEPS modernizuje vedenie Križovany – Atómové elektrárne Bohunice V2.

Dôvodom pre realizáciu tejto zákazky je plánovaná výmena prvkov vedení po dobe ich životnosti, ako aj eliminácia zvýšenej poruchovosti izolátorových závesov.

Stavebné práce zamerané na preizoláciu tohto vedenia, t. j. na výmenu izolátorových závesov, sa uskutočňujú od 8. do 23. mája 2023. Prvá etapa realizácie prebehla už v minulom roku. Trvala 11 dní v súlade s ročným harmonogramom vypínania vedení na rok 2022.

Rekonštrukcia vedenia V044 je stanovená na necelé štyri týždne a SEPS do nej investuje takmer 1,5 milióna eur. Výsledkom bude modernizácia komponentov na existujúcom vedení, čím sa zabezpečí zvýšenie jeho spoľahlivosti.
„Inováciu elektrických vedení vykonávame priebežne. Preizoláciou vedenia V044, ktoré slúži na priame pripojenie štvrtého bloku Atómových elektrární Bohunice, sa zabezpečí udržanie jeho bezpečnej a spoľahlivej prevádzky,“ zhodnotil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Jaroslav Vach.