Európa je doslova hladná po tepelných čerpadlách, využite aj vy ich výhody vo svoj prospech

Tepelné čerpadlá sú odpoveďou na otázku: Ako na dlhú dobu vyriešiť starosti s rastúcimi cenami elektriny, zemného plynu a ďalších konvenčných zdrojov tepla?

 

Kvalitné tepelné čerpadlo na svoju prevádzku, a to aj v teplotách -25 ° C a viac, potrebuje voľne dostupnú energiu zo svojho okolia, napr. vzduch či geotermálne teplo, a minimum elektriny.

Okrem toho, tepelné čerpadlá svojich majiteľov zbavujú starostí s pravidelným doplňovaním a skladovaním paliva, obmedzovaním používania neekologických zdrojov tepla a opakovanou zmenou dodávateľa zemného plynu, uhlia a pod.

Výhody tepelných čerpadiel jasne dokladá aj rastúci záujem o ne, či už na Slovensku či ostatných krajinách Európskej únie:

  • tepelné čerpadlá dnes nájdete takmer u každej druhej novostavby v západných spolkových krajinách Nemecka,

  • v severnom Taliansku potom nájdete regióny, kde tepelné čerpadlá dodávajú viac ako tretinu spotrebovaného tepla,

  • Rakúsko a Švajčiarsko vidí v tepelných čerpadlách, resp. ich využitie na výrobu tepla rezidenčnom budovám, alternatívu k energii z veterných elektrární, biomasy či fosílnych palív.

Domácnosti vo Švédsku nedajú na tepelné čerpadlá dopustiť

Ak sa pozrieme na druhú a chladnejšiu stranu Európy, v Škandinávii ešte dnes nájdete tepelné čerpadlá inštalované v 80. rokoch minulého storočia, dobe po tzv. druhom ropnom šoku, kedy boli tamojší domácnosti nútené hľadať alternatívy k dovtedy veľmi obľúbeným olejovým kotlom. Táto referencia, tj. schopnosť fungovať desiatky rokov v klimatických podmienkach chladnej severnej Európy, potom dáva istotu aj domácnostiam v tuzemsku.

Aby ste sa nespálili skôr než sa ohrejete

Aby Vám však tepelné čerpadlá slúžili spoľahlivo desiatky rokov a náklady za teplo boli skutočne minimálne, je potrebné riadiť sa týmito odporúčaniami:

  • Kúpu tepelného čerpadla konzultujte s dodávateľom, ktorý má vo svojej ponuke viac typov čerpadiel a je tak schopný Vám odporučiť typ čerpadla, ktorý je pre Váš typ nehnuteľnosti najvýhodnejší.

  • Pri výbere tepelného čerpadla preferujte kvalitné zariadenia, u ktorých je dodávateľ schopný doložiť pravdivosť uvádzaných parametrov výkonu, vykurovacieho faktoru a hlučnosti.

  • Dobrým vodidlom pre výber tepelného čerpadla je pridelenie európskej značky kvality Q.

  • Dbajte na kvalitu inštalácie tepelného čerpadla. V optimálnom prípade, či tepelné čerpadlo inštaluje tím skúsených technikov samotného predajcu, nie "univerzálny" remeselník.

  • Dodržujte rozsah, kvalitu a frekvenciu pravidelného servisu tepelného čerpadla.

Samozrejme, dobrým zdrojom informácií a odporúčania môžu byť aj ľudia vo Vašom okolí, ktorí už tepelné čerpadlo využívajú na vykurovanie svojho domu, tu však berte do úvahy možné odlišnosti spôsobené najmä objemom spotrebovaného tepla a spôsoby využitia čerpadla, napr. ohrev vody, využitie klimatizácie , využitie pre ohrev vody vo vonkajšom bazéne, dispozície vykurovanej nehnuteľnosti a pod.