Ako žiadať refundáciu zahraničného ošetrenia

V prípade, že sa musíte nechať ošetriť v zahraničí, smiete žiadať o preplatenie nákladov v slovenskej poisťovni.

Problémy sú v tom len dva. Poisťovne stále fungujú zastaralo, a tak žiadosti prijímajú len v podobe fyzicky vytlačenej a vyplnenej žiadosti zaslanej poštou. Preplácajú pritom len časť zákroku a nedajú vedieť prečo.

Žiadosť o preplatenie nákladov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte Európskej únie zaplatených priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti z iného členského štátu Európskej únie nájdete na stránkach poisťovne. Musíte ju vytlačiť, vyplniť a vložiť do obálky.

Pridajte tam originál dokladu o zaplatení, ktorým je:

  1. a. doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, v ktorého texte je potvrdené prijatie sumy, ak ide o hotovostnú platbu, alebo
    b. originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópia výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu, ak ide o bezhotovostnú platbu,
  2. záznam o ošetrení, správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
  3. originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, ako faktúra, vyúčtovanie zdravotných výkonov, lekársky predpis pri predpísaní liekov, lekársky poukaz pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.

Dokladom o zaplatení v očiach úradníkov nie sú doklady:

  • faktúra, účet,
  • vyúčtovanie zdravotnej starostlivosti s rozpisom poskytnutých výkonov,
  • potvrdenka o poskytnutí zdravotnej starostlivosti s rozpisom výkonov,
  • bankový Príkaz na úhradu alebo Medzinárodný príkaz na úhradu.

Naplnenú obálku potom nutno zaniesť osobne do pobočky poisťovne, prípadne poštou do pobočky v mieste trvalého bydliska.

Čítajte aj:

Formulár E106: plné poistenie v zahraničí

Európsky zdravotný preukaz. Na čo stačí?

Posudkový lekár má na posúdenie žiadosti 6 mesiacov. Byrokratický mechanizmus vás tak donúti zaslať žiadosť nákladne a zdĺhavo fyzicky, pričom k žiadosti doložíte aj jediný doklad o zaplatení zahraničného ošetrenia.

Napriek zriadeniu elektronickej komunikácie s poistencami vás poisťovňa o priebehu posudku nebude informovať, a tak čakanie na refundáciu ošetrenia niekedy pripomína čakanie na výsledky lotérie. Žiaľ nepochopiteľné je aj samotné preplatenie. Peniaze vám bez akejkoľvek informácie prídu na účet. Nedozviete sa podľa čoho posudkový lekár vymeral danú výšku, ani to, kedy presne peniaze prídu.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope