Z Bureša Babišom: Vojtech Agner

U vzniku impéria Andreja Babiša nestáli iba jeho bývalí spolupracovníci z Petrimexu. Cesty biznismena sa preťali s radom ľudí, ktorí nepôsobili priamo v sektore, ktorým sa sieť Agrofertu zaoberá, ale ktorí poskytovali rady, alebo slúžili ako spoločníci čisto pre obchodné operácie. Jedným z nich bol a je dlhoročný právnik Andreja Babiša Vojtech Agner.

Vojtech Agner vyštudoval Právnickú fakkultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal aj titul doktora práv. Ako píše v svojom životopise, v advokácii pôsobí od roku 1991.

V deväťdesiatych rokoch sa špecializoval najmä na oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, nehnuteľností a konkurzov. Je jedným zo spoločníkov Prvého správcovského domu a zároveň je členom revíznej komisie Združenia insolvenčných správcov Českej republiky. Práve mediácia v obchodných sporoch a konkurzné správcovstvo jeho kariéru preťali s Andrejom Babišom.

Meno Vojtecha Agnera je vidieť v záznamoch obchodného registra prakticky u všetkých najvýznamnejších obchodoch Agrofertu v deväťdesiatych rokoch. Najčastejšie sa pripomína jeho úloha pri ovládnutí bratislavského Istrochemu. Agner bol konkurzným správcom spoločnosti, o ktorú usiloval Agrofert.

Podnik sa stal predmetom tvrdého boja jeho zamestnancov a dvoch investorov z vonku. Po dlhých očierňujúcich kampaniach a vzájomných roztržkách získali podnik privatizanti blízki hnutiu HZDS Vladimíra Mečiara. Po pár mesiacoch ale roku 1999 štát nečakane rozhodnutie zrušil a odpredal podnik za asi 200 miliónov korún Agrofertu.

Kritici tvrdili, že je to – za síce stratový podnik – ktorý je ale majiteľom lukratívnych bratislavských pozemkov, nízka cena. Bývalým zamestnancom sa zase nepáčilo, že neboli do boja o fabriku pripustení napriek tomu, že ponúkali výhodnejšie podmienky prevzatia. Od novembra 2016 je Agner členom dozornej rady spoločnosti Istrochem Reality, ktorá obchoduje práve s pozemkami získanými kúpou Istrochemu.

Z Bureše Babišem viete objednať v eshope, alebo jednoduchým mailom na adrese marketing@biztweet.eu. K dispozícii je aj slovenská verzia Z Bureša Babišom.

Pravdou ale ostáva, že spolupráca Vojtecha Agnera s Andrejom Babišom začala ešte dávno pred ovládnutím Istrochemu. Agner už v roku 1991 spoluzakladal spoločnosť Savena. V roku 1992 zasadol do predstavenstva IPF Conamis Investment, ktorú ako predseda predstavenstva vedie a od roku 2011 pôsobí aj v pozícii likvidátora spoločnosti.

O dôležitosti Vojtecha Agnera v súkolesí Agrofertu vypovedá veľa aj jeho významná úloha pri ovládnutí podniku jeho obsadenie v predstavenstve spoločnosti Duslo Šaľa, kde funkciu vykonával do roku 2015, alebo fakt, že je konateľom slovenskej divízie samotného Agrofertu.

Agner je mimoriadne aktívny. Jeho meno je možné v slovenskom obchodnom registri nájsť v rôznych štatutárnych funkciách firiem asi v 50 prípadoch.

Čítajte aj:

Z Bureša Babišom: Elena Trenčianska

Z Bureša Babišom. Slovenská verzia v obchodoch

Z Bureša Babišom: Ivan Propper

Z Bureša Babišom: Pot a krv okolo Unipetrol

O mimoriadnej dôvere, ktorú voči nemu chová samotný Andrej Babiš, zase svedčí fakt, že ho Agner obhajuje pred súdmi, ktoré sa zaoberali, či zaoberajú oprávnenosťou evidencie Babiša medzi spolupracovníkmi ŠtB.

Agner mal Babišovi pomôcť tiež k prevzatiu časti konkurenčných pekární United Bakeries. Spoločnosť Penam patriaca pod Agrofert dostala od slovenského protimonopolného úradu v roku 2012 červenú vo veci prevzatia týchto pekární.

Dva roky na to ale bratislavskú a žilinskú pekáreň odkúpili firmy spriaznené s Agrofertom. Žilinskú pekáreň Peza ovládla spoločnosť Arfos, v ktorej bol predsedom predstavenstva Tomáš Šimonovič. Ten bol niekoľko rokov pracovníkom právnickej kancelárie Vojtecha Agnera.

 

Ukážka Z Bureša Babišom, Tomáš Lemešani