Blog

BENCONT: Ceny starých bytov dobiehajú novostavby, priemerný nájom stagnuje

Trh s novostavbami v Bratislave v roku 2015 ožil a nízky dopyt počas pokrízových rokoch bol nahradený dvojnásobne vysokým záujmom o nové…

Priemysel vo februári prekvapil

Po slabom začiatku roka sa rast priemyslu na Slovensku vo februári výrazne zrýchlil

Euler Hermes: Zhoršenie v rámci globálnych sektorových rizík ukazuje na nastávajúce problémy

Rok 2016 bude pre korporácie náročným rokom, pretože spoločnosti budú čeliť sérii krátkodobých aj dlhodobých výziev

BOJ

Udivilo ma, koľko svetových politikov, lídrov vo svojich vyjadreniach po výbuchoch v Belgicku používa toto slovo

Termínované vklady ožívajú

Úspory v dolároch sa na termínovanom vklade po dlhšej odmlke opäť tešia z vyššieho úročenia

Slabý začiatok roka v priemysle

Komentár k indexu priemyselnej produkcie za január

Z pera Silvie Čechovičovej, investičnej strategičky KBC AM Slovensko

Trhy spochybňujú efektívnosť opatrení ECB

Štúdia spoločnosti Euler Hermes: problémy Číny v roku opice

Mnoho Číňanov verí, že v roku opice je možné všetko – a naozaj sa všetko mení

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev

Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňaný najmä spotrebou stúpa miernym tempom

Priemerné ceny nehnuteľností na bývanie sú najvyššie za posledné tri roky

V závere roka 2015 vzrástli medziročne o 1,1%. Kúpyschopnosť podporuje lepšia situácia na trhu práce ako aj nízke úrokové sadzby.