Mediálni regulátori z 50 krajín sveta ukončili zasadnutie, diskutovali o mediálnej gramotnosti

V Holandskom Rotterdame sa v týchto chvíľach končí 59. zasadnutie EPRA (European Platform of Regulatory Authorities), Európskej platformy regulačných orgánov, ktorej sa zúčastnilo bezmála 140 delegátov zastupujúcich 50 členských orgánov, stálych pozorovateľov a pozvaných odborníkov, medzi inými aj

Jednou z nosných tém dvojdňového zasadnutia bola mediálna gramotnosť v kontexte supervolebného roka 2024, počas ktorého sa uskutočňujú voľby v mnohých geopoliticky významných krajinách sveta, vrátane práve prebiehajúcich volieb do Európskeho parlamentu v štátoch EÚ. Účastníci zasadnutia diskutovali o reálnosti očakávaní kladených na mediálnu gramotnosť ako jedného z možných nástrojov efektívnej ochrany informácií, integrity volieb a demokracie.

Prebiehajúce eurovoľby, nedávna voľba prezidenta SR a predčasné voľby do NRSR boli aj predmetom prejavu Ivana Bindasa, člena Rady pre mediálne služby, ktorý predniesol v úvode plenárneho zasadnutia EPRA. Stručne v ňom predstavil monitoringy lineárneho vysielania aj online platforiem, ktoré v súvislosti s voľbami Rada pre mediálne služby uskutočnila. „Pozornosť vyvolali najmä zistenia z monitorovania funkcionalít online platforiem počas volieb do NRSRvoľby prezidenta a metodika, ktorú pri týchto monitoringoch analytici Rady pre mediálne služby použili. Zahraniční kolegovia prejavili záujem aj o pripravovanú súhrnnú porovnávaciu správu Rady pre mediálne služby, v ktorej zosumarizuje viaceré trendy identifikované analýzami počas jednotlivých volieb na Slovensku,“ priblížil I. Bindas.  

Jedným z fenoménov volieb posledných mesiacov je aj využívanie tzv. deepfake videí, pri ktorých vzniku sa používa umelá inteligencia. A práve výzvy a príležitosti, ktoré vzostup AI prináša do regulátorského prostredia, boli témou druhej rozsiahlej sekcie zasadnutia európskych mediálnych regulátorov. Cieľom

diskusie bola výmena skúseností s integráciou nástrojov založených na umelej inteligencii do pracovných postupov regulátorov a hľadanie inšpiratívnych modelov automatizácie s využitím AI.

Súčasťou 59. zasadnutia EPRA, ktoré hostil holandský mediálny regulátor (Commissariaat voor de Media), bola aj voľba nového člena predsedníctva EPRA po rezignácii Marie Donde z britského regulačného úradu Ofcom. „Za novú členku predsedníctva zvolili členovia EPRA Armelu Krasniqi, predsedníčku mediálneho regulátora Albánska,“ informoval Stanislav Matějka, vedúci analytického odboru Rady pre mediálne služby, ktorý je od roku 2023 podpredsedom EPRA.   

V poradí 60. zasadnutie EPRA sa uskutoční na jeseň tohto roka v Limasole na Cypre.