Vyhlásenie členov Európskej rady

Putinovo Rusko začalo pred rokom brutálnu útočnú vojnu proti Ukrajine.

Ukrajinský ľud preukázal neuveriteľnú silu pri obrane svojej vlasti a základných zásad medzinárodného práva proti tejto ruskej agresii. Preukázal rozhodnosť pri obrane demokracie a slobody, odolnosť voči strastiam a dôstojnosť pri konfrontácii so zločinmi Ruska.

Ukrajinský ľud ukázal svetu, že o budúcnosti Ukrajiny rozhodujú Ukrajinci. Žiadna krajina nemá právo napadnúť svojho suseda ani porušovať jeho zvrchovanosť a územnú celistvosť. Táto agresia je zločinom proti mieru. Porušuje Chartu OSN, zásady OSN a hodnoty ľudstva. Takýmto zločinom sa nemôžeme a nemali by sme sa pasívne prizerať.

Rusko sa systematicky zameriava na civilistov, ničí mestá a útočí na ukrajinskú identitu. Sme odhodlaní zabezpečiť, aby všetci, ktorí sú zodpovední za vojnové zločiny a iné najzávažnejšie zločiny spáchané v súvislosti s ruskou útočnou vojnou proti Ukrajine, boli braní na zodpovednosť.

Rusko zneužíva potraviny a energie ako zbraň, používa vysoko nezodpovedné hrozby jadrovými zbraňami a šíri nepravdivé tvrdenia o tejto vojne. Útočná vojna Ruska a jej dôsledky výrazne postihujú mnohé krajiny, a to najmä tým, že ovplyvňujú svetové hospodárstvo a ceny potravín a komodít. Európska únia bude naďalej spolupracovať s partnermi s cieľom zmierniť tieto účinky a poskytnúť pomoc krajinám a ľuďom v najväčšej núdzi.

Európska únia a jej partneri konali rýchlo a jednotne. Naďalej budeme pevne a v plnej solidarite stáť po boku Ukrajiny a jej ľudu tak dlho, ako to bude potrebné. Všetci Ukrajinci si zaslúžia žiť v mieri a slobodne rozhodovať o svojom osude. Ukrajina je súčasťou našej európskej rodiny. Ukrajinci vyjadrili želanie stať sa v budúcnosti súčasťou Európskej únie a my sme to vzali na vedomie tým, že sme Ukrajine udelili štatút kandidátskej krajiny. Ukrajinský ľud si zvolil mier, demokraciu, právny štát, dodržiavanie základných práv a prosperitu.

Európska únia bude naďalej podporovať Ukrajinu z politického, hospodárskeho, humanitárneho, finančného a vojenského hľadiska, a to aj prostredníctvom rýchleho koordinovaného obstarávania zo strany európskeho priemyslu. Podporíme aj rekonštrukciu Ukrajiny, pri ktorej sa budeme snažiť využívať zmrazené a imobilizované ruské aktíva, a to v súlade s právom EÚ a medzinárodným právom. Ďalej budeme zvyšovať kolektívny tlak na Rusko, aby ukončilo svoju útočnú vojnu. Na tento účel prijmeme desiaty balík sankcií a podnikneme kroky proti tým, ktorí sa pokúšajú obchádzať opatrenia EÚ.

Podporujeme mierový plán prezidenta Zelenského. Spolu s našimi medzinárodnými partnermi zabezpečíme, aby Ukrajina prevládla, aby sa dodržiavalo medzinárodné právo, aby sa obnovil mier a územná celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc, aby sa Ukrajina zrekonštruovala a aby sa zaistila spravodlivosť.

Neoddýchneme si, kým to nedosiahneme.