Blog

Na vyšších príplatkoch zarobí najmä štát a poisťovne

Prieskum ukázal, že firmy využívajú najmä prácu cez víkendy a sviatky, platia ju aj štedrejšie, ako žiada zákon. Najviac sa búria voči…

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

uložila sankciu – 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení…

VLÁDA LIKVIDUJE DODÁVATEĽOV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujeme si reagovať formou otvoreného listu na Koncepciu štátneho oddlženia zdravotníckych…

Novým generálnym tajomníkom služobného úradu MŠVVaŠ SR sa stal Mario Schrenkel

Vláda SR dnes na svojom zasadnutí vymenovala do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a…

Nechceme na úrady nosiť znovu tie isté zbytočné papiere

Prieskum prezrádza, že pre firmy je byrokracia vážny problém, ktorý znižuje konkurencieschopnosť Slovenska. Demotivuje ich v raste a…

Slovakia continues to be one of the fastest growing economies in the Eurozone

Earlier this month, the preliminary estimate for Q2 GDP was confirmed at 3.3% growth annually.

Z jesenného výberového konania Rada vyradila dve frekvencie

Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 19. septembra 2017 druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie rozhlasových frekvencií pre…

Slovensko sa posunulo v globálnom rebríčku

V rebríčku konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra najviac zaostávame v kvalite verejných inštitúcií a podpore talentovaných ľudí

Francúzske a nemecké platy pre Slovákov, vyslaných do cudziny? Vyriešte to inak

Prieskum prezradil, že vysielanie sa najviac týka priemyslu a služieb, firmy sa boja najmä zvýšenej byrokracie. Žiadajú, aby sa štát…

Ministerka školstva Martina Lubyová zrušila výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývo

Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach…