Blog

Európski Ministri zodpovední za konkurencieschopnosť vyzývajú na podporu novej generácie vedcov, pre

Európski Ministri zodpovední za konkurencieschopnosť vyzývajú na podporu novej generácie vedcov, predstavili aj Bratislavskú deklaráciu…

Cenový vývoj našiel nové dno

Cenový vývoj priniesol v máji veľké prekvapenie v podobe prehĺbenia negatívneho vývoja cien. Index spotrebiteľských cien dosiahol podľa…

Prvé efekty vyšších cien ropy

Index cien na Slovensku sa v medziročnom porovnaní podľa Štatistického úradu SR aj v apríli nachádzal stále v negatívnom pásme. Oproti…

Komentár k indexu priemyselnej produkcie za marec

Výsledky produkcie v priemysle boli v prvom kvartáli ako na hojdačke. Po nadpriemernom raste vo februári sa priemyselná produkcia podľa…

Hospodárska prognóza z jari 2016: napriek veľkým rizikám udržať smer

Komisia očakáva v roku 2016 rast na úrovni 1,6 % v eurozóne a 1,8 % v EÚ

BENCONT: Ceny starých bytov dobiehajú novostavby, priemerný nájom stagnuje

Trh s novostavbami v Bratislave v roku 2015 ožil a nízky dopyt počas pokrízových rokoch bol nahradený dvojnásobne vysokým záujmom o nové…

Priemysel vo februári prekvapil

Po slabom začiatku roka sa rast priemyslu na Slovensku vo februári výrazne zrýchlil

Euler Hermes: Zhoršenie v rámci globálnych sektorových rizík ukazuje na nastávajúce problémy

Rok 2016 bude pre korporácie náročným rokom, pretože spoločnosti budú čeliť sérii krátkodobých aj dlhodobých výziev

BOJ

Udivilo ma, koľko svetových politikov, lídrov vo svojich vyjadreniach po výbuchoch v Belgicku používa toto slovo

Termínované vklady ožívajú

Úspory v dolároch sa na termínovanom vklade po dlhšej odmlke opäť tešia z vyššieho úročenia