Blog

Inflácia spotrebiteľských cien v júni neprekvapila

V súlade s našimi očakávaniami sa medzimesačne cenová hladina oproti máju nezmenila.

Na úradnú poštu vás upozorní e-mail či SMS-ka

Úradné zásielky už nechodia podnikateľom do klasických poštových schránok, ale elektronicky.

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za máj

Inflácia spotrebiteľských cien v máji mierne zrýchlila. Medzimesačne vzrástli ceny o 0,2 % oproti aprílu, medziročný rast cien v máji…

Stanovisko Ministerstva školstva SR k vyhláseniam Slovenskej lyžiarskej asociácie

Vyjadrenie zástupcov Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), že SLA nemôže vymenovať reprezentáciu a ani prihlásiť žiadneho reprezentanta…

Vláda otvorila cestu k transformácii SAV

Nové možnosti pre výskum a vývoj, viaczdrojové financovanie, ako aj efektívnejšiu spoluprácu s podnikateľským sektorom – to všetko prináša…

Elektronický podpis si už nastavíte jednoduchšie

Občanom už pre štart elektronického podpisovania bude stačiť len niekoľko klikov. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES…

Ministerstvo školstva aj tento rok podporí psychologické a špeciálnopedagogické poradenské zariadeni

Aktivity zamerané na skvalitnenie včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podpora novozriaďovaných…

Elektronicky už môžete komunikovať s takmer všetkými samosprávami

Občania môžu elektronicky komunikovať už so všetkými slovenskými mestami a takmer so všetkými obcami. Vyplýva to z posledných údajov…

Nepriaznivú smogovú situáciu dokážeme zvrátiť – tlačová správa

Znečistenie vzduchu prekonalo v niektorých slovenských lokalitách 20-ročné rekordy. Objem prachových častíc v ovzduší je však možné znížiť…

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za január

Podľa očakávaní inflácia v januári zrýchlila a potvrdila svoj návrat do plusových úrovní. Ceny rástli +0,7 % medziročne.