Blog

Podnikatelia požadujú digitálnu komunikáciu so štátom

Podnikatelia požadujú digitálnu komunikáciu so štátom, ako aj automatické a prehľadné zverejňovanie informácií z verejného sektora.

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 1. 2018 v sídle Rady pre vysielanie a…

Premiér Fico na deti a mamy zabudol

Premiér Fico na deti a mamy zabudol, no oni mu tisíckami emailov prajú pekné Vianoce a pripomínajú žiadosť o stretnutie

Schválenou koncepciou oddlženia zdravotníctva štát okráda svojich veriteľov

Asociácia SK+MED trvá na oddlžení všetkých pohľadávok po lehote splatnosti bez kompromisov. Podmienky schválenej koncepcie oddlžovania MZ…

K regulovaným cenám elektriny v roku 2018

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek dnes na tlačovej konferencii oznámil základné štatistické údaje o…

Na vyšších príplatkoch zarobí najmä štát a poisťovne

Prieskum ukázal, že firmy využívajú najmä prácu cez víkendy a sviatky, platia ju aj štedrejšie, ako žiada zákon. Najviac sa búria voči…

Na zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

uložila sankciu – 10 000 eur vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení…

VLÁDA LIKVIDUJE DODÁVATEĽOV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCKEHO MATERIÁLU

Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujeme si reagovať formou otvoreného listu na Koncepciu štátneho oddlženia zdravotníckych…

Novým generálnym tajomníkom služobného úradu MŠVVaŠ SR sa stal Mario Schrenkel

Vláda SR dnes na svojom zasadnutí vymenovala do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a…

Nechceme na úrady nosiť znovu tie isté zbytočné papiere

Prieskum prezrádza, že pre firmy je byrokracia vážny problém, ktorý znižuje konkurencieschopnosť Slovenska. Demotivuje ich v raste a…