Blog

Elektronicky už môžete komunikovať s takmer všetkými samosprávami

Občania môžu elektronicky komunikovať už so všetkými slovenskými mestami a takmer so všetkými obcami. Vyplýva to z posledných údajov…

Nepriaznivú smogovú situáciu dokážeme zvrátiť – tlačová správa

Znečistenie vzduchu prekonalo v niektorých slovenských lokalitách 20-ročné rekordy. Objem prachových častíc v ovzduší je však možné znížiť…

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za január

Podľa očakávaní inflácia v januári zrýchlila a potvrdila svoj návrat do plusových úrovní. Ceny rástli +0,7 % medziročne.

Dane z nehnuteľností sa zvyšovali najmä v Bratislave, poplatok za miestny rozvoj zaviedli okrem Brat

Rok 2017 priniesol na Slovensku vyšší rast daní z nehnuteľností ako po minulé roky. Tie sa v priemere zvýšili o 2,33 percenta, najviac od…

Dodávatelia vo veci cien distribúcie apelujú na Ministerstvo hospodárstva SR

Združenie dodávateľov energií (ZDE) už od decembra 2016 upozorňuje na zmeny distribučných taríf pre dodávku elektriny a plynu, platných od…

Prístup do vedeckých databáz má byť obnovený do konca týždňa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo garanciu na zabezpečenie financií na prístupy k vybraným databázovým kolekciám…

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za december

V súlade s očakávaniami sa medziročný vývoj indexu spotrebiteľských cien prehupol do plusových úrovní. Aj keď je hodnota naozaj len…

Zákon o odpadoch podnikateľom výrazne zvýšil poplatky

Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska si tri štvrtiny firiem myslia, že súčasný systém je horší ako pôvodný, najviac získajú…

Ekonomiku zachraňuje rast služieb, môže sa však zastaviť, ak Slovensko nebude mať dosť ľudí

Služby vytvoria 5-tisíc nových pracovných miest za štvrťrok, vyrovnali sa priemyslu a stavebníctvu. Centrá najmä v Bratislave a Košiciach…

Jozef Holjenčík: Náklady na energie pre slovenské rodiny a podnikateľov ešte viac klesnú, zlacnie e

Čo sa týka platieb za energie v roku 2017, môžu byť domácnosti a malé podniky spokojné. „V budúcom roku výrazne klesne pre zraniteľných…