Biznis v cudzine. Ako na úrad bez znalosti jazyka?

Pri podnikateľskom styku v zahraničí často potrebujete viac ako konverzačnú znalosť jazyka. Ako docieliť, aby vás partner, či úrad nevypiekol?

Najmä pri oficiálnej dokumentácii v obchodnom styku a s úradmi nespoliehajte na hodiny angličtiny z večernej školy. Lepšie je poistiť sa úradnými prekladmi. Často to jednotlivé úkony vyslovene vyžadujú.

Úradné preklady či preklady s overením, sú preklady určené pre komunikáciu s úradmi inej krajiny. Najčastejšie sa vyhotovujú úradné preklady v angličtine. V niektorých krajinách je však nutné pripraviť dokumentáciu pre overenie v oficiálnom jazyku krajiny.
 
Kedy úradný preklad potrebujete nemožno povedať všeobecne. Vždy to závisí od toho aký úkon a v akej krajine potrebujete vykonať. S každou krajinou má Slovenská republika vlastné bilaterálne dohovory. V závislosti na medzinárodných dohovoroch sa pri súdnych prekladoch vykonáva aj vyšší stupeň overenia, legalizácia či superlegalizácia.
 
Najčastejšie overované dokumenty sú rodné listy, sobášne listy, vysvedčenia zo škôl, diplomy, v biznise potom najmä certifikáty, výpisy z obchodného registra, notárske zápisnice, alebo splnomocnenia.
 
Dokument, fyzicky poskytnutý k súdnemu prekladu, sa po preklade stáva pevnou súčasťou zložky súdneho prekladu a zložka je spojená s týmto dokumentom notárskym spôsobom - pečaťou. Táto zložka sa na účely, pre ktoré je vyžadovaná, odovzdáva ako celok súdneho prekladu, prekladaný dokument nemožno z priečinka bez jej zneplatnenia vybrať či oddeliť.
 
Ak nechcete o pôvodne prekladaný dokument odovzdaním zložky súdneho prekladu na úrad prísť, je lepšie do procesu overenia zapojiť notára. Ten vám opatrí notársky overenú kópiu, tú si môžete preložiť a uložiť.

Čítajte aj:

Marketing ad hoc? Musíte mať plán

Dlhodobá spolupráca. Ako požiadať o viac peňazí?

Firemné akcie. Odmena, či trest?

Súdny preklad vyzerá tak, že originálny dokument je neodlučiteľne zviazaný s prekladom a opatrený doložkou, podpisom a pečaťou prekladateľa. To znamená potvrdenie, že je preklad zhodný s originálnou predlohou. Najčastejšie je preklad viazaný trikolórovou šnúrkou, ale môže byť tiež prešitý zošívačkou pod. Tlmočnícka doložka obsahuje potvrdenie tlmočníka, že je menovaný súdom k vyhotovovaniu overených prekladov - je tu uvedené, kedy a ktorý súd ho vymenoval, ďalej je tu uvedené, pod akým číslom je preklad zanesený do tlmočníckeho denníka tlmočníka, ktorý preklad vyhotovil.
 
Keďže viazanie prekladu by malo byť neoddeliteľné, u niektorých dôležitých dokumentov (diplomy, rodné listy atď.) da odporúča dodať miesto originálneho dokumentu jeho notársku kópiu. Splňuje tak požiadavky a nároky štátnych orgánov prijímajúcej krajiny na predkladanie cudzojazyčných dokumentov na účely úradných úkonov.
 
Súdne preklady a tlmočenie nemôžu vykonávať len ľudia, ktorí jednoducho vedia hovoriť anglicky veľmi dobre. Úradný jazyk je veľmi špecifický. Podklady pre súdne overené dokumenty navyše vyžadujú exaktne dané formulácie a postupy, ktoré ovládajú len skúsené oprávnené osoby.
 
Nespoliehajte sa na pomoc kamarátov, pri úradných záležitostiach je vždy dobré obrátiť sa na profesionálov. Obzvlášť pokiaľ ide o dokumenty, ktoré využijete v cudzine. Nikomu by sa nechcelo riešiť v zahraničí úradné nezrovnalosti. Pri výbere profesionála, je dobre keď si vyberiete takého, ktorý sa nepostará len o samotný preklad, ale zaštíti celý proces úradného overenia, vrátane legalizácie.

 

Biztweet, podporte nás nákupom v našom eshope

Odomknúť článok

Standard Biztweet Standard

  • 1 Kredit
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
Top

Biznis Biztweet Biznis

  • 5 Kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb

Golden Biztweet Golden

  • Získavate 10 kreditov
  • Prístup k exkluzívnemu obsahu
  • Objednávka služieb