BSP považuje ropovod do Rakúska za hotovú vec. Žigovi nerozumie

Spoločnosť Bratislava Schwechat Pipeline nerozumie spochybňujúcim slovám ministra hospodárstva Petra Žigu. Ropovod do Rakúska je vraj hotovou vecou.

„Spomedzi 10 alternatívnych trás bola definovaná už len jedna trasa. Tá spĺňa -popri pôvodnej variante trasy aktuálnej aj v súčasne platnom územnom pláne - väčšinu ekologických, ekonomických, ale aj technologických kritérií potrebných na realizáciu projektu. Popri prácach na trase vedúcej územím Rakúskej republiky je v súčasnosti predmetom odborného posudzovania v zmysle možností plnenia ustanovení platnej legislatívy v Slovenskej republike a Európskej únii pre oblasť povoľovania stavieb tohto druhu,“ hovorí pre Biztweet Robert Nemcsics, prokurista spoločnosti Bratislava - Schwechat Pipeline (BSP).

Reaguje tak na vyjadrenie ministra hospodárstva Petra Žigu, ktorý koncom minulého roka spochybňoval nutnosť výstavby ropovodného prepojenia s Rakúskom a apeloval na prehodnotenie aktuálne zvolenej trasy ropovodu, voči ktorej sa ohradila skupina mestských aktivistov.

Komunikácia s odborníkmi aj verejnosťou už podľa Nemcsicsa prebehla medzi rokmi 2012 – 2015, pričom jej výsledkom má byť práve aktuálne zvolená trasa. Hoci spoločnosť BSP potvrdzuje dokončovacie projektové práce, ktoré majú odstrániť posledné námietky zapojených schvaľovacích orgánov, zásahy a rozhodovanie o trase zo strany rezortu hospodárstva odmieta.

„Definitívna riešenie súvisiace so stanovením  trasy ropovodu BSP nie je vecou len ministra hospodárstva Slovenskej republiky, ale najmä predmetom a výsledkom odborných analýz, metodík a následných výstupov premietnutých do dopadových štúdií, či iných dokumentov potrebných na povoľovanie líniových stavieb takéhoto druhu,“ uvádza Robert Nemcsics.

Čítajte aj:

Prioritou slovenskej energetiky je budovanie nových dodávkových trás

Ropovodné prepojenie s Rakúskom obíde Žitný ostrov

Adria nemusí byť len zálohou. Transpetrol chce predávať ruskú ropu Balkánu

Polemikám rezortu nerozumie BSP aj z titulu pravidelného informovania ministerstva hospodárstva o postupe projektu. „Na medzivládnej, respektive medzinárodnej úrovni predstavitelia vlády Slovenskej republiky, či rezortného ministerstva vždy deklarovali jednoznačnú podporu tomuto projektu a to nielen vo verbálnej, ale aj v  písomnej podobe. Naposledy tomu tak bolo počas Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade  EÚ na podujatiach so zameraním na oblasť energetiky a hospodárstva,“ uisťuje o chuti stavať prepojenie Nemcsics.

Prokurista BSP predpokladá, že do konca marca tohto roku bude možné definovať nielen ďalší postup prác na projekte, ale aj definitívne stanovisko k možnostiam, podmienkam a termínom realizácie projektu ropovodu.

Projekt BSP zaradila Európska komisia do kategórie strategických energetických prepojení spoločenstva. Bratislava-Schwechat Pipeline založená firmami Transpetrol a OMV, vypracovala návrh desiatich trás v karpatskom alebo mestskom koridore. Posledná zvažovaná trasa mala byť finančne náročnejšia, ale počítala s obídením Žitného ostrova, čo by malo upokojiť kritikov projektu. Po spustení výstavby by malo byť ropovodné prepojenie hotové do šiestich rokov. 70 percent trasy sa nachádza na území Rakúska.

 

Biztweet

Podporte nás platbou na IBAN CZ8920100000002100602454, alebo kúpou predplatného