Blog

Elektronický podpis si už nastavíte jednoduchšie

Občanom už pre štart elektronického podpisovania bude stačiť len niekoľko klikov. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES…

Ministerstvo školstva aj tento rok podporí psychologické a špeciálnopedagogické poradenské zariadeni

Aktivity zamerané na skvalitnenie včasnej starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, podpora novozriaďovaných…

Elektronicky už môžete komunikovať s takmer všetkými samosprávami

Občania môžu elektronicky komunikovať už so všetkými slovenskými mestami a takmer so všetkými obcami. Vyplýva to z posledných údajov…

Nepriaznivú smogovú situáciu dokážeme zvrátiť – tlačová správa

Znečistenie vzduchu prekonalo v niektorých slovenských lokalitách 20-ročné rekordy. Objem prachových častíc v ovzduší je však možné znížiť…

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za január

Podľa očakávaní inflácia v januári zrýchlila a potvrdila svoj návrat do plusových úrovní. Ceny rástli +0,7 % medziročne.

Dane z nehnuteľností sa zvyšovali najmä v Bratislave, poplatok za miestny rozvoj zaviedli okrem Brat

Rok 2017 priniesol na Slovensku vyšší rast daní z nehnuteľností ako po minulé roky. Tie sa v priemere zvýšili o 2,33 percenta, najviac od…

Dodávatelia vo veci cien distribúcie apelujú na Ministerstvo hospodárstva SR

Združenie dodávateľov energií (ZDE) už od decembra 2016 upozorňuje na zmeny distribučných taríf pre dodávku elektriny a plynu, platných od…

Prístup do vedeckých databáz má byť obnovený do konca týždňa

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo garanciu na zabezpečenie financií na prístupy k vybraným databázovým kolekciám…

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za december

V súlade s očakávaniami sa medziročný vývoj indexu spotrebiteľských cien prehupol do plusových úrovní. Aj keď je hodnota naozaj len…

Zákon o odpadoch podnikateľom výrazne zvýšil poplatky

Podľa prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska si tri štvrtiny firiem myslia, že súčasný systém je horší ako pôvodný, najviac získajú…