Blog

Rada prijala smernicu o energetickej efektívnosti

Rada prijala nové pravidlá na zníženie konečnej spotreby energie na úrovni EÚ o 11,7 % v roku 2030. Členské štáty budú môcť pri dosahovaní…

Rada prijala nový právny predpis o väčšom počte nabíjacích a čerpacích staníc v celej Európe

Na základe dnešného prijatia nariadenia o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR) sa v nasledujúcich rokoch v celej Európe zavedie…

Akt o čipoch: Rada s konečnou platnosťou schválila nariadenie

Rada schválila nariadenie na posilnenie ekosystému polovodičov v Európe, známejšie ako „akt o čipoch“. Ide o posledný krok v rámci…

Moldavsko: Rada schválila predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu

Rada dnes prijala nariadenie, ktorým sa obnovuje a predlžuje dočasné pozastavenie všetkých doposiaľ platných ciel a systému vstupných cien,…

EÚ obnovuje sankcie v súvislosti s vojenskou agresiou Ruska voči Ukrajine

Rada dnes rozhodla o predĺžení reštriktívnych opatrení zameraných na konkrétne odvetvia hospodárstva Ruskej federácie o šesť mesiacov, teda…

Rada prijala opatrenie pomoci na podporu 31. brigády rýchlej reakcie ozbrojených síl FARDC

Rada dnes v rámci Európskeho mierového nástroja prijala opatrenie pomoci v hodnote 20 miliónov EUR na podporu 31. brigády rýchlej reakcie…

Rada predĺžila platnosť zoznamu teroristov, ktorý zostavila EÚ, na ďalších šesť mesiacov

Rada dnes bezo zmien obnovila takzvaný zoznam teroristov, ktorý zostavila EÚ, v ktorom sa uvádzajú osoby, skupiny a subjekty, na ktoré sa…

Európska prokuratúra: Rada vymenovala dvoch európskych prokurátorov

Rada dnes vymenovala dvoch európskych prokurátorov Európskej prokuratúry: Ignacia DE LUCASA MARTÍNA a Josého Antónia LOPESA RANITA. Funkcie…

Rada schválila rokovania o dohode medzi EÚ a USA o kritických nerastných surovinách

Rada dnes prijala rozhodnutie, ktorým sa Komisia poveruje začať rokovania v mene EÚ so Spojenými štátmi o dohode o kritických nerastných…

Mjanmarsko/Barma: EÚ prijala siedmy balík sankcií voči šiestim osobám a jednému subjektu

Rada dnes vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme prijala siedmy balík reštriktívnych opatrení voči šiestim osobám a jednému subjektu v…