Blog

Mestské divadlo Košice vstúpilo do nového roka s novým riaditeľom a s ambicióznymi plánmi

Od 1. februára sa riaditeľom nového Mestského divadla Košice stal slovenskej kultúrnej obci dobre známy Košičan Július Klein, bývalý…

Európska komisia vyhlasuje nové súťaže na rok 2025

Európska komisia vyhlási súťaže Európske hlavné mesto inteligentného cestovného ruchu a Európsky zelený priekopník inteligentného…

V Bratislave a ďalších mestách sa v predvečer MDŽ na chvíľu zastaví čas a ľudia si zakryjú oči

Tichý protest poukáže na zľahčovanie sexualizovaného a partnerského násilia a odsúdi mizogýnne agresie voči novinárkam zo strany politikov.

Generálnym riaditeľom NIVaM je od 1. marca 2024 Martin Bodis

S účinnosťou od 1. marca 2024 vymenoval Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM SR) nového generálneho…

Eurogroup statement on the updated draft budgetary plan of Slovakia for 2024

We welcome the submission of the updated draft budgetary plan (DBP) for 2024 of Slovakia on 12 December 2023, as well as the Commission´s…

ŠŠI: Súkromné aj štátne materské a základné školy poskytujú podobnú kvalitu vzdelávania

Štátna školská inšpekcia vykonala inšpekciu zameranú na porovnanie štátnych a súkromných materských a základných škôl.

Aktualizácia rybolovných opatrení v oblasti ICCAT

Rada formálne prijala nariadenie, ktorým sa do práva EÚ transponujú určité riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia týkajúce sa rybolovu,…

Finančné trhy: Komisia naliehavo vyzýva Slovensko aby dokončilo transpozíciu smernice

Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti a zaslať formálnu výzvu Grécku [INFR(2023)2184], Slovinsku [INFR…

Voda a povodne: Komisia rozhodla o postúpení vecí Slovenska

Komisia rozhodla o postúpení vecí Bulharska [INFR(2022)2189], Írska [INFR(2022)2185], Španielska [INFR(2022)2192], Malty [INFR(2022)2195],…

Aarhuský dohovor: Komisia vyzýva HOLANDSKO a SLOVENSKO

Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Holandsku [INFR(2023)2149] a Slovensku …