Blog

Štátny pedagogický ústav s neziskovou organizáciou LEAF pomáhajú manažmentu dištančného vzdelávania

Štátny pedagogický ústav a nezisková organizácia LEAF sa rozhodli podpísať Memorandum o spolupráci. Spoločnými silami chcú členom…

Nultý akčný plán je prvotným východiskom pre urýchlené naštartovanie funkčných zmien k zvýšeniu inkl

Rovnaká možnosť rozvíjať svoj osobný potenciál v škole, v živote a na trhu práce pre všetky deti, žiakov a študentov.

Experimentálne regulačné prostredia a doložky o experimentálnom režime ako nástroje lepšej regulácie

Rada dnes prijala závery o úlohe experimentálnych regulačných prostredí a doložiek o experimentálnom režime ako nadčasovom, odolnom a…

Daň z príjmov za rok 2019 klesla o necelých 10%

Posledným dňom na podanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2019 bol 2.11.2020. V tejto lehote bolo potrebné daň aj zaplatiť. Do…

Stanovisko PAS k reformám z fondu NG EÚ a verejným financiám

Slovensko potrebuje zásadné reformy, kvalitné vzdelávanie a zdravé verejné financie .

Slovensko vychádza z nesprávnych podkladov pre ochranu klímy a obnoviteľné zdroje

Národný energetický a klimatický plán Slovenska, ktorý má ponúknuť riešenia pre dosiahnutie klimatických cieľov do roku 2030, má značné…

Učitelia v dištančnom vzdelávaní dostanú mobilné dáta navyše

Od pondelka, 26. októbra, prejde druhý stupeň základných škôl na dištančnú výučbu. Žiaci piateho až deviateho ročníka sa tak pridajú k…

Minister školstva oznámil investíciu 6 miliónov eur na digitálne technológie a predstavil opatrenia

Aktuálne opatrenia, investície do školstva či plány, ako vylepšiť dištančné vzdelávanie. Aj to boli témy, ktoré na piatkovej tlačovej…

Meranie PISA sa prvýkrát zameralo na globálne kompetencie žiakov

Klimatické zmeny, migrácia, príčiny chudoby či rovnosť mužov a žien. To sú témy, s ktorými sú slovenskí žiaci dobre oboznámení.

Ochorenie COVID-19: Rada prijala odporúčanie na koordináciu opatrení týkajúcich sa voľného pohybu

Rada dnes prijala odporúčanie o koordinovanom prístupe k obmedzeniam voľného pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19.