Ukrajina: EÚ uložila sankcie ďalším ôsmim osobám v súvislosti s územnou celistvosťou

Rada dnes rozhodla o uložení reštriktívnych opatrení ďalším 8 osobám za aktívnu podporu činností a vykonávanie politík, ktoré narúšajú alebo ohrozujú územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Medzi osoby zaradené na zoznam sankcií EÚ patria príslušníci orgánov presadzovania práva – sudcovia, prokurátori a bezpečnostní zamestnanci – zodpovední za presadzovanie ruského práva na protiprávne anektovanom Kryme a v Sevastopole. Tieto osoby prijali zaujaté rozhodnutia v politicky motivovaných kauzách a stíhali alebo potláčali odporcov protiprávnej anexie Krymu a Sevastopola.

Reštriktívne opatrenia EÚ týkajúce sa územnej celistvosti Ukrajiny sa teraz uplatňujú na celkovo 185 osôb a 48 subjektov. Na tieto označené osoby sa vzťahuje zmrazenie aktív – vrátane zákazu sprístupniť im finančné prostriedky – a zákaz cestovania, ktorým sa im bráni vstúpiť do EÚ alebo prechádzať jeho územím.

Príslušné právne akty vrátane mien dotknutých osôb budú uverejnené v úradnom vestníku.

Európska únia neuznáva protiprávnu anexiu Krymu a mesta Sevastopol zo strany Ruskej federácie a naďalej odsudzuje porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruska. Okrem toho EÚ naďalej neochvejne podporuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.