Svetový deň slobody tlače: vyhlásenie vysokého predstaviteľa v mene EÚ

V čase, keď je nezávislé a slobodné mediálne spravodajstvo dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, je sloboda tlače naďalej ohrozená. Novinári stále fungujú v ťažkých podmienkach a musia znášať silnejúce finančné a politické tlaky, sledovanie, svojvoľné väzenské tresty a násilie za to, že si robia svoj

Podľa monitorovacieho strediska organizácie UNESCO bolo od roku 2020 na svete zavraždených 76 novinárov, pričom mnohí ďalší boli zadržaní, obťažovaní alebo čelili vyhrážaniu. Mimoriadne znepokojenie vyvoláva je rodovo motivované násilie, ktorého obeťami sú novinárky.

Pre Európsku úniu je sloboda tlače základnou hodnotou, ktorú podporili mnohé nedávne iniciatívy. Sloboda médií a bezpečnosť novinárov sú kľúčovými prioritami nového akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu a akčného plánu pre európsku demokraciu. V roku 2020 viac ako 400 novinárov využilo mechanizmus EÚ na ochranu obhajcov ľudských práv a Únia podnikala významné kroky, aby podporila novinárov, nezávislé médiá a boj proti dezinformáciám v kontexte pandémie v mnohých regiónoch.

V uplynulom roku EÚ pri viacerých príležitostiach odsúdila zastrašovanie a obťažovanie, ktoré musia znášať nezávislí novinári v krajinách po celom svete. EÚ sa aj prostredníctvom svojho osobitného zástupcu pre ľudské práva naďalej angažovala v prospech prenasledovaných nezávislých novinárov a podnikala kroky na podporu zadržaných novinárov a blogerov.

Delegácie Európskej únie sú hlasom EÚ priamo v teréne. Pozorne monitorujú súdne konania s novinármi, vystupujú proti represii voči obhajcom ľudských práv a mediálnym pracovníkom a upozorňujú štátne orgány na problematické navrhované zákony v oblasti komunikácie, médií, informácií a vysielania.

EÚ je odhodlaná zintenzívniť svoje úsilie v Európe i v zahraničí. Bude ďalej postupovať v koordinácii s medzinárodnými organizáciami a mechanizmami a bude priekopníkom pri presadzovaní nových prístupov. Príkladom je navrhovaný akt o digitálnych službách, ktorým chce Európska komisia dosiahnuť, aby veľké digitálne platformy niesli zodpovednosť za väčšiu spravodlivosť, bezpečnosť a transparentnosť svojich systémov. Zároveň budeme ďalej bojovať proti dezinformáciám a spolu so všetkými partnermi budeme hľadať efektívne spôsoby, ako podporovať udržateľné obchodné modely pre nezávislé médiá.

Sloboda informácií a sloboda prejavu musí byť presadzovaná a chránená všade na svete. Je to v záujme nás všetkých. EÚ bude naďalej rázne vystupovať proti akémukoľvek obmedzovaniu slobody prejavu a cenzúre, či už online, alebo offline, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv. Sloboda tlače je pilierom demokratických spoločností, ktoré môžu prosperovať len vtedy, ak majú občania prístup k spoľahlivým informáciám a môžu sa informovane rozhodovať. Sloboda tlače znamená bezpečnosť pre nás všetkých.