Prieskum PAS a INEKO o návrhu na prelomenie bankového tajomstva

Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú zneužívané.

V prvej polovici augusta uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s inštitútom INEKO prieskum, ktorého výsledky ukazujú, čo si podnikatelia o tomto návrhu myslia.

Oslovili sme 2.995 podnikateľov, pričom odpovedalo 187. V prieskume sa zúčastnilo 37,9% podnikateľov s obratom do 100 000€, 33% podnikateľov s obratom od 100 001€ do 1 000 000€, 19,8% podnikateľov s obratom od 1 000 001€ - 30 000 000€ a 9,3% podnikateľov s obratom nad 30 000 001€.

Najviac zúčastnených bolo z Bratislavského kraja (34,9%), nasledovali Trnavský, Trenčiansky a Prešovský, ktoré mali rovnaké zastúpenie a to (11,3%). Za nimi ostali Košický (9,7%) a Žilinský (9,1%). Najmenej zúčastnených bolo z Banskobystrického (7,5%) a Nitrianskeho kraja (4,8%).

Návrh ministerstva odmieta 94,6% opýtaných, z toho 73,5% určite. Len 5,4% podnikateľov s návrhom súhlasí.

Najväčším prekvapením prieskumu je vyjadrenie absolútnej nedôvery (94,6% respondentov) k vyhláseniu ministerstva, že zabráni zneužitiu a obchodovaniu s citlivými dátami. Postoj podnikateľov je zrejme reakciou na reálne situácie, kedy sa daňové tajomstvo stalo súčasťou politického boja zo strany vládnych predstaviteľov voči politickým oponentom, bývalým podnikateľom.

Väčšina podnikateľov (88,7%) nesúhlasí s tým, že by šlo o vhodný nástroj proti daňovým únikom, z toho 59,7% určite nie.

Na boj proti daňovým únikom existujú, podľa podnikateľov, aj iné možnosti. Najviac z nich (71,7%) je toho názoru, že jednoduchý daňový systém a čo najmenej výnimiek v ňom, by bol účinnejší nástroj proti daňovým únikom.

Až 79,9% respondentov si myslí, že stála kontrola majetku a účtov politikov, ich rodinných príslušníkov a politických strán, by bola prospešnejšia pre boj proti daňovým únikom.

Celkovo až 91,3% podnikateľov nie je v mene boja proti daňovým únikom ochotných obmedziť svoje súkromie a vzdať sa určitej slobody (z toho 64,7% určite nie).

Samotní respondenti navrhli opatrenia, ktoré sú podľa nich účinné proti daňovým únikom. Najčastejšie spomínali potrebu významne zjednodušiť daňový systém ako aj prostredníctvom polície, prokuratúry a súdov dôsledne potierať a trestať ekonomickú trestnú činnosť právnických, fyzických osôb vrátane politikov a pracovníkov štátnej a verejnej správy.