Nová daň z poistenia je namierená proti zodpovedným ľuďom a firmám

Ministerstvo financií sa chystá trestať ľudí a podnikateľov, ktorí si poisťujú majetok.

Nová daň z poistenia má za cieľ zvýšiť príjmy štátneho rozpočtu na úkor zodpovedných ľudí a firiem a znevýhodňuje poisťovanie majetku. Nová daň sa navyše negatívne prejaví na cenách tovarov a služieb.

Nová daň poškodzuje firmy a ľudí, ktorí sa správajú zodpovedne. Občania ktorí si poisťujú svoj majetok, zodpovednosť alebo úraz, to robia najmä pre to, aby v prípade nepredvídateľnej udalosti neboli odkázaní na pomoc štátu. Podnikatelia, ktorí si poisťujú svoj majetok, to robia pre to, aby v prípade nepredvídateľnej udalosti zmiernili škody, ktoré im môžu vzniknúť alebo aby mohli pokračovať v podnikaní a tak mohli aj naďalej plniť svoje záväzky voči odberateľom a zamestnancom. „Zodpovedné správanie ľudí a firiem po zavedení novej dane jednoducho zdražie. Otázka teda znie, či je zámerom ministerstva financií motivovať ľudí a podnikateľské subjekty aby si svoj majetok nepoisťovali,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Zaťaženie pre poisťovne, občanov a podnikateľov
Nová 8-percentná daň predstavuje ďalšie zvýšenie daňovoodvodového zaťaženia, ktoré je už dnes piate najvyššie v Európskej únii. Ukazuje to štúdia Paying Taxes 2018, ktorú každoročne publikuje  Svetová banka v spolupráci so spoločnosťou PwC. Vyššie zaťaženie majú v EÚ už iba Grécko, Rakúsko, Belgicko a Francúzsko. Štúdia odzrkadľuje skutočný objem prostriedkov, ktoré firma odvedie do štátneho rozpočtu a verejných fondov a ako jediná pracuje s relevantnými údajmi vzorovej firmy, ktorá je porovnávaná celosvetovo v rámci jednotlivých krajín.
Rastúce daňovo-odvodové zaťaženie odrážajú aj štatistiky OECD, na ktoré sa odvoláva Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Podľa nich má Slovensko 2. najvyšší nárast podielu vybraných daní a odvodov na HDP medzi rokmi 2008 až 2015 spomedzi krajín EÚ, ktoré sú v OECD.
„Štát nevytvára podmienky na ďalší rast, ale naopak neustále zvyšuje dane a odvody, zavádza nové dane, ktoré zamestnancov a firmy na Slovensku čím ďalej tým viac zaťažujú. Každá nová daň sa navyše logicky prejaví v cenách tovarov a služieb, čo nie je dobrá správa pre obyvateľov Slovenska,“ hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Nová daň z neživotného poistenia, prešla v prvom čítaní v Národnej rade a v súčasnosti sa o nej rozhoduje v príslušných výboroch. Po schválení má začať platiť od l. októbra 2018. Je to iba jedno z opatrení, ktoré sú namierené proti poistnému sektoru, ktoré budú mať negatívny dopad na obyvateľov a firmy. „Štát tak selektívne reguluje odvetvie, pri ktorom na to nemá dôvod a vytvára tak nebezpečný precedens. Klub 500 preto vyzýva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby nepodporili návrh zákona, zrušili nezmyselné zaťaženie poistiek poistným odvodom a zobrali tak do úvahy názor takmer 75-tisíc obyvateľov, ktorí k dnešnému dňu podporili kampaň Ruky preč od mojej poistky“ dodáva Gregor.