Požiar sa podarilo uhasiť

Požiar v budove Daňového úradu Košice a Železníc SR sa podarilo uhasiť. Daňový úrad sídli len na 1. a 2. poschodí budovy a archív je umiestnený v suteréne.

 

Ani jedno z týchto poschodí nebolo požiarom nijako dotknuté. Daňový úrad Košice bude zajtra zatvorený a fungovať nebude ani podateľňa. O všetkých zmenách bude finančná správa informovať prostredníctvom portálu finančnej správy.

V Košiciach horela budova Daňového úradu Košice a Železníc SR. Požiar na streche historickej budovy vznikol približne o 10.30 hod. Na miesto boli privolané hasičské zložky. Približne 160 pracovníkov daňového úradu bolo evakuovaných, pri požiari sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa. Vzhľadom na túto udalosť bude daňový úrad v stredu (28.február) zatvorený, nebude fungovať ani podateľňa. O všetkých zmenách bude finančná správa informovať prostredníctvom portálu finančnej správy.

 

Keďže horela strecha šesťpodlažnej budovy a daňový úrad má od ŽSR prenajaté prvé a druhé nadzemné podlažie a prvé podzemné podlažie, tieto priestory požiar nezasiahol. Dokumentácia daňového úradu zostala taktiež nepoškodená vzhľadom na to, že sa uchováva v suteréne. Všetky daňové priznania sú navyše skenované a teda ukladané aj elektronicky. Údaje o všetkých dokumentoch sú uložené aj v informačných systémoch finančnej správy – akékoľvek úradné záznamy sú vždy zaprotokolované. Ani v prípade takýchto požiarov tak finančná správa žiadne dáta nestratí.

 

Daňový úrad sa do priestorov budovy ŽSR presťahoval k 1. novembru 2017.